Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Nu al duidelijk: Europa verliest het van Azië

Het zwaartepunt van de mondiale auto-industrie verschuift de komende 15 jaar van Europa naar Azië. Dat zal op ons continent 300.000 banen kosten in de industrie zelf. Juist het gebrek aan geschoolde krachten versterkt deze trend.

Je leest nu: Nu al duidelijk: Europa verliest het van Azië

De strategie-consultants van Roland Berger hebben hun inschattingen onlangs in het rapport Automotive Landscape 2025 vervat. Ze spraken daarvoor meer dan zestig vooraanstaande deskundigen uit de auto-industrie en andere verwante organisaties wereldwijd. Tegenover het banenverlies in de industrie staat nieuwe werkgelegenheid in allerhande diensten rond de auto. Volgens Roland Berger zou het gaan om een miljoen nieuwe banen, zodat de auto per saldo aan 700.000 mensen méér werk zal bieden in 2025.

Azië

Erg vrolijk stemt het allemaal niet. Zowel de productie als verkoop van auto’s zal de komende 15 jaar steeds meer gaan plaatsvinden in Azië, zo blijkt uit het onderzoek. Daar is een groeiende afzetmarkt en bovendien goedkopere productielocaties. Deze verschuiving oostwaarts wordt nog versterkt door een groot tekort aan geschoolde arbeidskrachten in Europa en in de Verenigde Staten. Steeds meer mensen volgen een hogere opleiding, alleen slinkt het aandeel ingenieurs daarbinnen gestaag.

BRIC-landen

Met de groeiende bevolking en toenemende welvaart stijgt het autobezit wereldwijd in de periode tot 2025. In de gevestigde markten zoals Noord-Amerika en Europa bedraagt dit echter maar 0,2 tot 4 procent. In landen als Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) is deze groei veel sterker (tussen de 4 en 36 procent) als gevolg van de toenemende behoefte naar individuele mobiliteit. Roland Berger verwacht dat maar liefst 83 procent van de groei in de markt uit de BRIC-landen komt.

De helft (deels) elektrisch

Uit het onderzoek blijkt verder dat in 2025 de vraag naar goedkopere auto’s toe zal nemen, evenals de vraag naar kleinere auto’s uit het A/B segment zoals de Toyota Aygo of Audi A1. Dat geldt niet alleen voor Azië, maar ook voor Europa en de Verenigde Staten. In 2025 zal ook elektrisch vervoer een vlucht hebben genomen. Eén op de twee nieuw verkochte auto’s zal tegen die tijd volledig of gedeeltelijk elektrisch worden aangedreven. In het meest gunstige scenario nemen volledig elektrische voertuigen in 2025 nog maar 10 procent van de verkoop in beslag. Verbrandingsmotoren hebben echter nog steeds een aandeel van meer dan 50 procent (in China zelfs 67 %) en hybride voertuigen beslaan 40 procent van de verkoop.

Nieuwe bedrijfsmodellen

Die opkomst van de elektrische auto schept ruimte voor nieuwe businessmodellen. De autofabrikant kan bijvoorbeeld de levering van batterijen aan een partner overlaten. Energiebedrijven zouden ook in mobiliteit kunnen stappen. “‘In de toekomst is het noodzakelijk dat de auto-industrie steeds meer aansluit bij andere industrieën,” zegt René Seyger, partner bij Roland Berger in Nederland. “Hierdoor zullen nieuwe bedrijfsmodellen en partnerschappen ontstaan die de gevestigde orde gaan uitdagen. De modellen moeten niet alleen gericht zijn op het verkopen van auto’s, maar juist op het integreren van hardware en software.”

Internet

Daarnaast zullen in 2025 veel voertuigen permanent internetverbinding hebben en informatie uitwisselen met de omgeving. Met de digitalisering van vandaag de dag is dit onvermijdelijk. Door intelligente systemen kunnen auto’s straks met elkaar en de bestuurder communiceren. Interactie met verkeersystemen die bijvoorbeeld  het voertuig zouden kunnen geleiden, afrekenen voor weggebruik of in een treintje laten voortbewegen, is een zaak van ná 2025.

Autolozen

Ook opmerkelijk: in de toekomst zullen meer mensen kiezen voor een bestaan zonder auto. Die ‘demotorization’ zal vooral onder jongere mensen in de ontwikkelde landen de kop opsteken. Gevraagd naar producten waarin ze geïnteresseerd zijn, plaatsen Japanse studenten een auto veel lager op hun boodschappenlijstje dan veertigers en vijftigers. Voor hen staat de auto ngo ni de toptien, bij de jongelui komt een auto vér na computers, mode, video games en reizen. Onder de jeugd in Duitsland – toch autoland bij uitstek – is de fiets enorm in opkomst als aantrekkelijk vervoermiddel. Voertuig delen, zoals in Nederland GreenWheels en in de VS Zipcar, zal daardoor zeker groeien.