Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

‘NOW-regeling draait groeimotor van Nederland de nek om’

Als het noodpakket van de overheid niet wordt afgestemd op groeibedrijven, dan rest deze ondernemers straks niets anders dan rigoureus in hun kosten en personeelsbestand te snijden. Daarvoor waarschuwt Rutger Prent (GoFastForward) in een gastblog.

Je leest nu: ‘NOW-regeling draait groeimotor van Nederland de nek om’

Rutger Prent is oprichter en mede-eigenaar van GoFastForward

Twee weken geleden werden door ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes economische noodmaatregelen aangekondigd om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten. In ons brede netwerk van groei-ondernemers werd hier in eerste instantie lovend op gereageerd.

Uniform waren er wel vragen omtrent de drie kernpunten: Toetsing van het omzetverlies, vaststelling van het loonbegrip en snelheid van uitvoering en daarmee zorgen over hoe deze regelingen precies voor groeibedrijven zouden uitpakken.

Helaas zijn de meest pessimistische verwachtingen uitgekomen. Niet de gemiddelde kwartaalomzet van 2019, maar de omzetgroei in de afgelopen jaren zou als objectief ijkpunt moeten worden gebruikt.

Met de toelichting van minister Koolmees op dinsdag 31 maart is er wel duidelijkheid. Maar op twee essentiële punten staan in totaal zo’n 3.500 Nederlandse groei-bedrijven, die 80 pocent van de groei in werkgelegenheid (en duurzame innovatie en concurrentiepositie) realiseren, nog altijd blootvoets in de kou.

Groei

Het criterium vanaf minimaal 20% omzetverlies wordt afgezet tegen de gemiddelde kwartaalomzet van 2019. Groei-ondernemers zetten juist volledig in op groei. Twintig procent omzetgroei per jaar is eerder een ondergrens dan de bovengrens van deze bedrijven.

Om deze groeiende omzetten te realiseren, nemen zij al op voorhand nieuwe medewerkers aan en investeren zij ook in de volle breedte in het versterken van hun bedrijf. De kosten van deze bedrijven zijn dus al significant hoger, maar zouden renderen bij de verwachte, hogere omzet (met 20% groei als ondergrens). 

Die omzetgroei valt nu volledig weg, maar helaas kan er geen beroep gedaan worden op de NOW-regeling, omdat de referentieperiode de gemiddelde kwartaalomzet van vorig (2019) is. Ten opzichte van de omzet van 2019 zouden groeibedrijven in feite minimaal een omzetdaling van 40% moeten hebben om überhaupt in aanmerking te komen voor enige tegemoetkoming.

Nemen we deze 40% omzetdaling als uitgangspunt, dan nog is de tegemoetkoming erg mager. Want 90% van de 20% omzetdaling is 18% van de loonkosten met een voorschot van 80%, maakt dat 14,5% tegemoetkoming op de korte termijn.

Banen

Behoud van banen en werkgelegenheid is het primaire uitgangspunt van de NOW-regeling. Maar als er geen andersoortige oplossing komt voor de groeibedrijven rest hen niets anders om rigoureus in hun kosten te snijden en daarmee direct in het personeelsbestand (omdat de personeelslasten bij deze bedrijven 65-80% van de totale kosten uitmaken). Daarmee verliezen we onnodig veel toekomstbestendige banen, talenten en kennis. 

Het tweede punt betreft de regelingen voor directeur-aandeelhouders, die veelal een management fee krijgen uitgekeerd in plaats van loon. Zeker de afgelopen tien jaar zijn de meest succesvolle start- en scale-ups opgericht en geleid door een klein en hecht team van “founders”. De kosten voor de management fees komen niet aanmerking voor de loonkostenregelingen, terwijl deze personen essentieel zijn om deze bedrijven door de huidige corona- en toekomstige economische crisis heen te loodsen.

Vanzelfsprekend valt dit gedeeltelijk onder het ondernemersrisico. Tegelijkertijd is het gros van deze oprichters met hun hele financiële hebben en houwen verbonden aan hun bedrijf. Stellen dat dit ondernemersrisico erbij hoort, of dat dit soort ondernemers prima de eigen broek kan ophouden, is een slecht signaal richting de ondernemerszin van de huidige en toekomstige ondernemers.  

Ondernemerschap

Het is begrijpelijk dat deze uitzonderlijke situatie vraagt om eenvoud en snelheid. En dat er niet voor iedere afzonderlijke bedrijfstak een aparte regeling opgezet kan worden, is ook begrijpelijk. Net als het beroep op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers. Maar het gaat hier over een sector overstijgende groep ondernemers die al verantwoordelijk was voor 80% van de economische groei in werkgelegenheid. En hun ondernemerschap zal na de crisis keihard nodig zijn om de rekeningen van deze crisis terug te verdienen en de werkgelegenheid weer snel te laten groeien.

Vallen deze bedrijven door een faillissement weg, dan verliest Nederland extreem veel toekomstige economische en broodnodige groei. Groeien is duur, maar met de huidige regelingen niet kiezen voor groeibedrijven maakt de toekomstige rekening alleen maar hoger.

Omzetgroei als ijkpunt

Kortom, we doen een beroep op het gezond verstand en de morele steun van de verantwoordelijke ministeries om aanvullend op het bestaande beleid nadrukkelijk oog te hebben voor de belangen van de Nederlandse groei-ondernemers. En daarmee oog te hebben voor het bredere, maatschappelijke belang. De opening hiervoor is gelukkig te vinden in wat al door instanties jaarlijks goed onderbouwd wordt gemeten. Namelijk omzetgroei in de afgelopen jaren als een objectief ijkpunt.

Eens zal de crisis achter ons liggen, laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we er sterker en beter uitkomen.


Lees ook: 
Startups aan Tweede Kamer: laat noodmaatregel werkbehoud ook voor ons gelden
Eduard Schaepman (Tribes): ‘Rutte negeert startups tijdens coronacrisis’
Software-scaleups met abonnementen lopen noodsteun mis: ‘bij ons komt de klap veel later’

Meer nieuws over de coronacrisis

Foto: Getty Images