Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Een snelle doorstart via de pre-packmethode

Het aantal faillissementen neemt voorlopig niet af, zegt het CBS. Tegelijk starten er steeds meer bedrijven supersnel door via de 'pre-packmethode'. Flitsfaillissementen zijn in opmars. Wat houdt het in? Curator Marc van Zanten legt uit.

Je leest nu: Een snelle doorstart via de pre-packmethode

Wat is het?

Van Zanten: ‘In Nederland speelt het probleem dat het niet makkelijk is voor bedrijven in nood om te reorganiseren. Ze zijn bang dat het te duur voor ze is om het teveel aan personeel te ontslaan. Ze vragen daarom faillissement aan en hopen vervolgens dat de curator een doorstart kan realiseren. Die kan immers het bedrijf wel in afgeslankte vorm doorverkopen. In de praktijk ontstaat kort na de uitspraak van een faillissement vaak een chaos bij het bedrijf – grote klanten lopen weg, leveranciers willen geleverde zaken terughalen en weigeren door te leveren. Dat maakt de verkoop van het bedrijf moeilijk en zorgt er vaak voor dat de activiteiten direct na faillissement moeten worden gestaakt. Het resultaat: een doorstart blijft uit, de activa moeten versnipperd worden verkocht en er is een volledig verlies van werkgelegenheid. De ‘prepackmethode’ kan een oplossing vormen voor dat probleem. Het is een procedure die al door Britse rechtbanken wordt toegepast. Nederlandse rechters experimenteren sinds 2011 met een Nederlandse variant. De methode komt erop neer dat je al voor de uitspraak van een faillissement bijna overeenstemming over een verkoop bereikt. Als het faillissement eenmaal wordt uitgesproken kan het dus binnen de termijn van soms al een paar dagen worden afgewikkeld. Hoewel er nu nog geen wettelijke regeling voor is, is een voorstel daartoe nu in de maak. ‘

Voor wie is het? 

‘Voor bedrijven die weten dat ze failliet gaan, zelf het faillissement aan gaan vragen, maar al wel een koper hebben die het bedrijf na reorganisatie wil overnemen. Hoewel er dus geen wettelijke spelregels zijn voor wie er wel of niet voor in aanmerking komen, gaat het vaak om bedrijven met een vrij hoge omzet en een aanzienlijk personeelsbestand. Het inmiddels bekendste voorbeeld van zo’n ‘doorstart in stilte’ is die van Schoenenreus begin vorig jaar. Ik heb zelf meegewerkt aan dergelijke afwikkelingen bij bedrijven in de bloemenexport en in de bouw. Bij die bedrijven was het echt van belang dat er direct na het uitspreken van het faillissement een akkoord met een koper was. Bij een bouwbedrijf ontstaan direct na faillissement grote problemen op de bouwplaatsen. Door vorig jaar bij een bouwbedrijf te kiezen voor de prepackmethode kon een doorstart worden voorbereid en 2 dagen na de faillietverklaring ook worden afgerond met behoud van vele arbeidsplaatsen.’ 

Hoe werkt het? 

‘Het beste is als de ondernemer eerst insolventierechtelijk advies inwint, om erachter te komen of zijn situatie zich ervoor leent. Vervolgens stuurt hij de rechtbank een brief met daarin de melding dat zijn bedrijf binnen een paar weken het faillissement moet aanvragen en graag een prepackmethode wil toepassen. In die brief kan de ondernemer dan ook al een tot drie mogelijke curatoren noemen die het proces zouden kunnen begeleiden. De rechter geeft dan aan wie te zijner tijd door de rechtbank als rechter-commissaris en als curator worden aangesteld. Die stille bewindvoerder gaat vervolgens met de ondernemer om tafel, bespreekt wie de mogelijke koper is en welke afspraken zijn gemaakt over het ontslaan en behoud van personeel. Dan voert hij ook gesprekken met de koper om tot een akkoord te komen. Het is belangrijk om te beseffen dat de stille bewindvoerder onafhankelijk is en niet optreedt als adviseur van de onderneming. Hij kan zeggen dat de voorgestelde koper geen goede kandidaat is, bijvoorbeeld niet in het belang is van de toekomstige schuldeisers. Ook is het belangrijk te weten dat het proces in stilte verloopt. Dat betekent dat een ondernemer vrij zeker moet zijn van zijn zaak als het gaat om die koper. Want zodra een stille bewindvoerder op zoek zou moeten naar een andere kandidaat, raken de financiële problemen bekend en kan het alsnog tot die chaotische situatie leiden.’

Meer over curator Marc van Zanten? Lees meer in Sprouts curatorenspecial.