Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

SD400 (2023)
Categorie

Dit zijn de organisaties in de categorie (**)
Rank Bedrijf
1 DLL
2 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
3 Universiteit Utrecht
4 Wageningen University
5 Radboud Universiteit
6 Maastricht University
7 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
8 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
9 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
10 Ministerie van Buitenlandse Zaken
11 Ministerie van Algemene Zaken
12 Ministerie van Defensie
13 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
14 Ministerie van Financiën
15 Avans Hogeschool
16 Ministerie van Justitie en Veiligheid
17 Eneco
18 Essent
19 Alliander
20 Energie Beheer Nederland (EBN)
21 Engie
22 Vattenfall
23 TenneT
24 Energiedirect.nl
25 Pure Energie
Ecologisch Score
1 Wageningen University
2 Ministerie van Justitie en Veiligheid
3 TenneT
4 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
5 Radboud Universiteit
6 Avans Hogeschool
7 Engie
8 Maastricht University
9 Ministerie van Buitenlandse Zaken
10 Vattenfall
11 Eneco
12 Ministerie van Financiën
13 Pure Energie
14 DLL
15 Essent
16 Universiteit Utrecht
17 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
18 Ministerie van Algemene Zaken
19 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
20 Alliander
21 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
22 Ministerie van Defensie
23 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
24 Energie Beheer Nederland (EBN)
25 Energiedirect.nl
Sociaal Score
1 Pure Energie
2 Ministerie van Financiën
3 Radboud Universiteit
4 Ministerie van Justitie en Veiligheid
5 Universiteit Utrecht
6 Maastricht University
7 Ministerie van Defensie
8 Engie
9 DLL
10 TenneT
11 Essent
12 Energie Beheer Nederland (EBN)
13 Alliander
14 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
15 Wageningen University
16 Ministerie van Buitenlandse Zaken
17 Vattenfall
18 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
19 Ministerie van Algemene Zaken
20 Eneco
21 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
22 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
23 Avans Hogeschool
24 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
25 Energiedirect.nl
Governance Score
1 Ministerie van Justitie en Veiligheid
2 Maastricht University
3 Avans Hogeschool
4 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
5 Ministerie van Financiën
6 Universiteit Utrecht
7 Wageningen University
8 Vattenfall
9 Radboud Universiteit
10 DLL
11 TenneT
12 Energie Beheer Nederland (EBN)
13 Ministerie van Algemene Zaken
14 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
15 Ministerie van Defensie
16 Engie
17 Alliander
18 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
19 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
20 Eneco
21 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
22 Essent
23 Ministerie van Buitenlandse Zaken
24 Energiedirect.nl
25 Pure Energie

Bij iedere categorie is aangegeven of deze als enabler (*) is onderzocht of als leader (**). Bij een gecombineerde categorie wordt dit per organisatie vermeld.