Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Wat zijn uw rechten met een vast contract?

Laatst bijgewerkt: 07-01-2022 12:00:06

Persbericht - Er zijn veel verschillende soorten arbeidscontracten. Zo is er een tijdelijk contract, nulurencontract, detacheringscontract, uitzendovereenkomst, managementovereenkomst, stageovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst en het vaste contract. In dit artikel bespreken we wat uw rechten zijn met een vast contract.

Van tijdelijk naar vast contract bij een werkgever

Treedt u bij een nieuwe werkgever in dienst, dan start u vrijwel altijd met een tijdelijk contract. Dit kan een contract zijn wat u rechtstreeks bij de werkgever heeft afgesloten, of bijvoorbeeld via een detacheringsbureau. Bent u langer in dienst en heeft u tot maximaal 3 tijdelijke contracten gehad? Dan wordt uw tijdelijke contract automatisch omgezet naar een vast arbeidscontract. Het is ook mogelijk dat een werkgever u al eerder een vast contract aanbiedt of dat u direct van uw huidige baan overstapt naar uw nieuwe werkgever en direct een vast contract krijgt. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen tussen een tijdelijk en een vast contract. Het is daarom aan te raden dat u zich hierin verdiept alvorens u een vast contract ondertekent. 

Belangrijke verschillen tussen tijdelijk en vast contract

Een vast contract verschilt op een aantal punten van een tijdelijk contract. De belangrijkste verschillen zijn:

  • De arbeidsovereenkomst is geldig voor onbepaalde tijd en loopt door totdat de werkgever of werknemer het beëindigd. Bij een tijdelijk contract is de contractvorm voor bepaalde tijd.
  • Een vast contract kan niet zomaar door de werkgever beëindigd worden. De werkgever dient zich in dat geval te houden aan de opzegtermijn en de regels die gelden bij een ontslag en ontslagprocedure.
  • Een vast contract biedt de mogelijkheid om zelf ontslag te nemen. Houd er wel rekening mee dat wanneer u zelf ontslag neemt, er geen recht op behoud van uw WW-uitkering is. Heeft u een tijdelijk contract? Dan dient u de afgesproken termijn doorgaans af te maken, bepaalde uitzonderingen daargelaten.
  • In een vast contract kan een concurrentiebeding zijn opgenomen. Meestal gaat het om een periode van 1 à 2 jaar waarin het concurrentiebeding geldt. Bij een tijdelijk contract is concurrentiebeding niet toegestaan, tenzij de werkgever kan aantonen dat hiervoor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen gelden. In dat geval dient dit gemotiveerd te worden in de overeenkomst, anders is dit niet rechtsgeldig.
  • Wordt u onvrijwillig ontslagen en heeft u een vast contract? Dan heeft u recht op een transitievergoeding, ook wel ‘ontslagvergoeding’ genoemd. Het initiatief voor dit ontslag dient dan wel bij de werkgever te liggen en er zijn uitzonderingen geldig op deze regeling.

Rechten en plichten bij een vast contract

Een vast contract verschilt dus op een aantal punten van een tijdelijk contract. Een van de belangrijkste punten is natuurlijk dat het contract voor onbepaalde duur geldig is. Een werkgever mag maximaal drie aansluitende contracten aanbieden over een periode van maximaal drie jaar. Een werknemer met vast contract kan ook niet zomaar ontslagen worden, hiervoor dient een werkgever de afgesproken opzegtermijn aan te houden, of een ontslagdossier op te bouwen. Daarnaast zijn werkgevers bij een vast contract eerder geneigd om scholing of cursussen onder werktijd te laten plaatsvinden, dan bij een tijdelijk contract. Vergoedt uw werkgever de kosten voor uw scholing? Dan verlangt een werkgever vaak van u dat u zichzelf contractueel aan het bedrijf verbindt. U heeft dus zowel rechten als plichten bij een vast contract, daarom is het belangrijk dat u zich hierover goed inleest alvorens u een vast contract ondertekent.