Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Persbericht - Hoe helpt u uw langdurig zieke medewerker?

Als ondernemer ga je er ongetwijfeld niet vanuit dat één van jouw medewerkers langdurig ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Als…

Als ondernemer ga je er ongetwijfeld niet vanuit dat één van jouw medewerkers langdurig ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Als jouw personeel ziek wordt, betaalt de werkgever in de meeste gevallen het loon (gedeeltelijk) door. Kan de medewerker in kwestie langer dan twee jaar niet werken? Dan kan hij of zij daarna een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. Deze uitkering is aanzienlijk minder dan het laatstverdiende loon. Met een WIA-verzekering voorkom je dit. Wij vertellen je graag meer over deze verzekering.

Waarom een WIA-verzekering?
Een WIA-verzekering (zoals een WIA hiaat verzekering uitgebreid of een WIA aanvullingsverzekering) is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor (toekomstige) medewerkers. Het toont goed werkgeverschap en laat zien dat u als werkgever om uw mensen geeft. Zo bied je jouw medewerkers financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid door deze verzekering af te sluiten. Dit is een prettige gedachte voor jouw personeel.

Als jouw medewerker ook na twee jaar nog niet kan werken, kan hij/zij een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. De hoogte van deze uitkering hangt af van een aantal factoren, waaronder het inkomen. Toch komt deze uitkering in de meeste gevallen niet in de buurt van het laatstverdiende loon. En soms is deze zelfs lager dan het bijstandsniveau. Hierdoor kan het voor jouw medewerker lastig worden om rond te komen. Met een WIA-verzekering kan je dit voorkomen. Heb je deze verzekering afgesloten en is jouw medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan vult een WIA-verzekering het inkomen vaak aan tot minimaal 70% van het loon, tot maximaal 58.307,40 euro per 1.1.2021.

Verschil tussen een WGA- en IVA-uitkering
Wanneer we naar de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) kijken, valt het op dat er twee soorten wettelijke WIA-uitkeringen zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de WGA- en IVA-uitkering. Hieronder lichten we beide uitkeringen kort toe.

– WGA: Dit staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Als jouw medewerker nog (gedeeltelijk) kan werken, krijgt hij of zij een WGA-uitkering. In dit geval verdient de persoon in kwestie 65 procent of minder van het laatst verdiende loon. Ook als jouw medewerker tijdelijk helemaal niet kan werken, maar de verwachting is dat hij of zij dit in de toekomst wel weer kan, krijgt hij of zij een WGA-uitkering. In het geval van een WGA-uitkering biedt een WIA-verzekering vaak uitkomst.

– IVA:
De afkorting IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Jouw medewerker komt alleen voor deze uitkering in aanmerking als hij of zij helemaal niet meer kan werken en de verwachting is dat dit in de toekomst bijna zeker zo blijft. Ook in dit geval is het inkomen (flink) lager dan het laatstverdiende loon. Wil jij het inkomen van jouw personeel aanvullen in geval van arbeidsongeschiktheid? Sluit dan een WIA-verzekering af.

Wat is er niet verzekerd bij een WIA-verzekering?
Sluit je een WIA-verzekering af zodat het inkomen van medewerkers aangevuld wordt bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan bied je jouw personeel inkomensgarantie. Toch zijn bepaalde zaken niet verzekerd bij een WIA-verzekering. Zo zijn medewerkers die een WAO-uitkering hebben als de WIA-verzekering start bijvoorbeeld niet verzekerd. Dit geldt ook voor medewerkers die reeds ziek zijn als de WIA-verzekering start. Tot slot treedt een WIA-verzekering ook niet in werking als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan door opzet of roekeloosheid. Wil jij meer weten over de WIA-verzekering? Klik dan hier voor meer informatie.