Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

De toekomst van big data governance bij overheden

Laatst bijgewerkt: 17-11-2021 18:00:06

Persbericht - Waarom is goed databeheer tegenwoordig zo belangrijk? Bedenk wat er zou kunnen gebeuren zonder al deze gegevens. Denk bij de overheid aan slechte kwaliteit, moeilijk te gebruiken, gebrek aan integriteit, kwetsbaar voor cyberbeveiligingsbedreigingen, inconsistent en niet altijd beschikbaar voor zakelijke gebruikers. Met andere woorden, vanuit zakelijk oogpunt heeft het bijna geen zin om data te hebben zonder data governance.

Data governance moet het beheer van masterdata omvatten, de bedrijfsgegevens die de context bieden voor alle zakelijke transacties. Effectief masterdatabeheer leidt uiteindelijk tot meer consistentie en nauwkeurigheid van gegevens. Er moet een sterke focus zijn op standaardisatie en/of kruisverwijzingen van masterdata.

Toename producten en diensten data governance

De digitale transformaties die in veel organisaties plaatsvinden, hebben een sterk databeheer nóg belangrijker gemaakt voor bedrijven. Dit komt doordat een groot deel van zakelijk succes afhangt van het gegeven dat data betrouwbaar, veilig en beschikbaar zijn voor de juiste mensen op het juiste moment. Het is dan ook niet verrassend dat de vraag naar producten en diensten op het gebied van data governance sterk is toegenomen. Factoren zoals snel groeiende datavolumes, toenemende regelgeving en zakelijke samenwerking zullen naar verwachting de marktgroei stimuleren.

Juiste opslag gegevens belangrijker dan ooit

Met de komst van een groot aantal voorschriften voor gegevens-privacy door overheidsinstanties over de hele wereld is het belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat gegevens binnen een organisatie op de juiste manier worden opgeslagen, gebruikt en ook worden verwijderd. De toenemende acceptatie van DevOps voor softwareontwikkeling heeft ook invloed op de toegenomen vraag naar data governance. Er is een sterke correlatie tussen het adopteren van DevOps en het implementeren van een data governance programma. Door enkele van de best practices te volgen, kunnen organisaties een effectief programma voor gegevensbeheer creëren.

Identificeer kritieke gegevenselementen

Niet alle gegevens zijn even belangrijk voor uw organisatie. Een onderdeel van goed gegevensbeheer is weten welke aspecten van uw gegevensinfrastructuur het belangrijkst zijn voor uw bedrijf. Deze zogenaamde kritieke gegevenselementen worden door het hele systeem in meerdere rapporten aangetroffen. Door eerst deze sleutelelementen te benoemen en te identificeren, kunt u hun oorsprong traceren en het beleid en de procedures hierop aanpassen. Op een meer basaal niveau moeten organisaties het belang van informatie voor het succes van het bedrijf begrijpen.

Beleid en procedures voor de gehele levenscyclus van gegevens

Data op zichzelf bestaan niet in een enkel moment. Ze zijn gemaakt door een persoon en daarna opgeschoond, bijgewerkt, opgeslagen, geanalyseerd, verzonden, geback-upt, verwijderd enz. Er zijn potentiële contactpunten in elke stap van de levenscyclus en het goed beheren van gegevens in de verschillende fasen vereist beleid en procedures voor elke fase. Het is belangrijk om te identificeren wie eigenaar is van welk systeem of welke persoon de gegevens gedurende de hele levenscyclus kan wijzigen. Zo kunnen organisaties audit trails en andere datacontrolepunten bieden om uitgebreide kennis van data-elementen te garanderen.

Betrek zakelijke gebruikers bij het governance-proces

Zakelijke gebruikers zijn vaak de grootste begunstigden van goed databeheer, omdat het hen in staat stelt te beschikken over gegevens van hoge kwaliteit die ze helpt hun werk beter te doen. Ze moeten worden betrokken bij het governance-proces, zolang dit zinvol is. Dit smeedt vaak samenwerking tussen verschillende afdelingen, bevordert het delen van kennis en kan zelfs een beetje vriendelijke concurrentie creëren. Data governance kan namelijk negatief werken als het niet goed wordt gedaan.