Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Waarom de arbeidsmarkt voor mannen groter is dan voor vrouwen

Ondernemers die barrières rondom reisafstanden wegnemen kunnen het aantal sollicitaties op een vacature enorm verhogen, schrijven analisten van ABN Amro. Daardoor komen er vooral meer vrouwelijke kandidaten in aanmerking voor een functie.

Je leest nu: Waarom de arbeidsmarkt voor mannen groter is dan voor vrouwen

Vrouwen zoeken hun werk gemiddeld 21 kilometer dichter bij huis dan mannen, ontrafelde ABN Amro op basis van cijfers van het UWV. Daardoor omvat hun arbeidsmarkt maar een derde van het oppervlak van mannen, ongeacht verschillen in opleiding en leeftijd.

Gemiddeld zoeken vrouwen werk binnen een straal van 28 kilometer vanaf huis, terwijl mannen gemiddeld 49 kilometer van huis zoeken. De arbeidsmarkt van vrouwen omspant daarmee gemiddeld ruim 2300 kilometer, vergeleken met ruim 7300 vierkante kilometer voor mannen. Door dichter bij huis te solliciteren leveren vrouwen inkomen in, stellen de huiseconomen van de bank, maar vooral moeders met jonge kinderen krijgen er meer welzijn voor terug. 

Inkomen

Om ook in een “uitzonderlijk krappe arbeidsmarkt” personeel te vinden, zouden werkgevers moeten proberen om werknemers te werven die verder weg wonen of hun locatie heroverwegen. Door barrières rond reisafstanden weg te nemen, zouden ondernemers het aantal sollicitaties op vacatures aanzienlijk kunnen verhogen. 

Denk hierbij onder meer aan het expliciet laten zien van mogelijkheden om thuis te werken en aan omscholing en adverteren buiten de gangbare regio. “Maar denk ook aan het actief werven van vrouwen op beroepen die nu vooral door mannen gedaan wordt”, zegt Sandra Phlippen van het Economisch Bureau van ABN Amro in het rapport. “Fulltime banen vaker parttime aanbieden, kan ook helpen de reisbereidheid bij vrouwen te verhogen.”

Gemiddeld zoeken mensen binnen een afstand van 38 kilometer van huis naar een baan. Een bepalende factor is het opleidingsniveau; de vacatures waarop hogeropgeleiden reageren, liggen gemiddeld 30 kilometer verder van huis dan die waarop lageropgeleiden reageren. Meer specifiek: gemiddeld genomen 53 kilometer voor hbo-plussers, tegenover gemiddeld 23 kilometer voor werkzoekenden met een lagere opleiding dan hbo. Dat verschil is onder meer te verklaren doordat hogeropgeleiden vaker thuis kunnen werken.

Vrouwen

Dat de arbeidsmarkt voor vrouwen gemiddeld veel kleiner is dan die voor mannen geldt als een belemmerende factor voor de carrière van vrouwen, stelt ABN Amro. Vrouwen overwegen voor hetzelfde beroep immers minder passende vacatures, wat hun onderhandelingspositie verzwakt.

Er is meer onderzoek nodig om te bepalen of de reisbereidheid van vrouwen kan worden vergroot, aan de vraagzijde door werkgevers of aan de aanbodzijde “door het gesprek thuis over de taakverdeling over wie er op tijd bij de crèche moet zijn aan te moedigen”.

Verhuizen

Voor beroepen waarin verder reizen onmogelijk of onwenselijk is, zouden werkgevers ook hun vestigingslocatie kunnen heroverwegen, suggereert de bank. “Doordat werkgevers traditioneel vooral ligging ten opzichte van afzetmarkten en andere infrastructuur overwegingen meenemen in hun locatie keuze, zien we dat er regio’s ontstaan waarin iedereen om hetzelfde schaarse personeel vecht. De huidige krapte vraagt van werkgevers om ook woonplaats van het arbeidspotentieel in overweging te nemen bij de vestigingskeuze. Als Mohammed niet naar de berg komt, dan moet de berg naar Mohammed.”