Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Zo kom je als startup in aanmerking voor een noodkrediet (COL-regeling)

Startups die getroffen worden door de coronacrisis kunnen vanaf woensdag een noodkrediet van de overheid aanvragen. Dit zijn de belangrijkste criteria. 

Je leest nu: Zo kom je als startup in aanmerking voor een noodkrediet (COL-regeling)

Het noodloket voor startups is vanaf woensdag open, meldt het kabinet. De regering heeft 100 miljoen euro gereserveerd voor de zogeheten Corona-Overbruggingslening (COL). Alle criteria vind je hier. Meer informatie staat in deze uitgebreide Q&A. Ondernemers kunnen vanaf 29 april terecht op dit portal op TechLeap.nl.

De regeling is opgezet omdat veel startups niet in aanmerking komen voor de NOW-regeling, die is gebaseerd op een omzetdaling. Daanaast krijgen zij bij banken – ondanks meer overheidsgaranties – meestal nul op rekest, en hebben ze weinig voordeel bij de diverse fiscale ingrepen van het kabinet. 

De bedragen van de COL-leningen variëren tussen de 50.000 euro en twee miljoen euro. De rente bedraagt drie procent. Het geld mag niet gebruikt worden om andere leningen af te lossen.

Bij bedragen boven de 250.000 euro wordt er 25 procent co-financiering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Voor deze grotere leningen vraagt de overheid bovendien een toeslag van 2 procent per jaar. 

Aflossen

Het eerste jaar van de lening is aflossingsvrij, daarna wordt er in 2 jaar lineair, per kwartaal afgelost (inclusief rentebetalingen). Bedrijven mogen boetevrij vervroegd aflossen. 

Ondernemers moeten een twaalfmaands-liquiditeitsoverzicht overleggen, waaruit de financieringsbehoefte als gevolg van de coronacrisis blijkt. De verwachte terugval in omzet is hierbij de belangrijkste maatstaf. Startups moeten vertellen hoe zij de lening de komende negen maanden denken te gaan gebruiken. En zij moeten aangeven welke kostenbesparingen ze hebben getroffen.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen die de regeling uitvoeren streven ernaar om leningen tot 500.000 euro binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. De aanvragen worden niet beoordeeld op volgorde van binnenkomst, stellen de ROM’s.

Definitie

De doelgroep zijn ‘startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers’, die ‘overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn’, aldus de overheid. Maar de COL-faciliteit is er ook voor ondernemers die hun groei de afgelopen jaren hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten. Zij mogen echter geen bancaire financieringsrelatie hebben behalve ‘een beperkte bancaire rekening-courantverhouding’.

Een bedrijf zonder investeerders, dat door de coronacrisis geen geld meer kan lenen bij zijn bank, vallen buiten de boot. Bedrijven zonder investeerders, en die nog geen geld hebben geleend bij de bank, raadt de overheid aan om bij banken te informeren naar de garantieregelingen BMKB en GO.

Niet ouder dan vijf jaar

Een ‘startup’ wordt door de overheid overigens gedefinieerd als ‘een niet-beursgenoteerde onderneming die op het moment van aanvraag van de COL maximaal vijf jaar ondernemingsactiviteiten in stand houdt en die niet is ontstaan uit een fusie’.

Ook worden verzelfstandigde, danwel nieuwe eenheden van bestaande bedrijven – mits ondergebracht in een nieuwe rechtspersoon die aan de uitgangspunten voldoet – aangemerkt als ‘startup’. Een startup beschikt in de meeste gevallen over een WBSO-verklaring.

In de definitie van de overheid is een ‘scalup’ een bedrijf met 10 tot 250 werknemers, waarvan de werkgelegenheid of omzet in de afgelopen vijf jaar met minstens 60 procent is gegroeid. Opvallend is dat deze defintie ook kan gelden bij een verwachte groei van 60 procent in de komende vijf jaar, op grond van het aan de ROM’s ter beoordeling voorgelegde businessplan. 

Of een bedrijf valt onder de noemer ‘innovatief mkb’ kan wat de overheid betreft het beste worden aangetoond met een WBSO-verklaring. 

Invest-NL

Voor aanvragen van twee tot vijf miljoen euro wordt er momenteel gewerkt aan een nieuw loket, waarbij ook een beroep wordt gedaan op Invest-NL, het overheidsfonds onder leiding van Wouter Bos.