Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Ziek? Ga toch aan de slag

Je leest nu: Ziek? Ga toch aan de slag

Het uitvoeren van betaald werk heeft een positieve invloed op hoe gezond mensen zich voelen.

Dat concludeert Merel Schuring, onderzoeker van het Erasmus MC.

Schuring deed onderzoek onder werkloze Rotterdammers met een bijstandsuitkering. De werklozen die ondanks hun zwakke gezondheid toch weer aan de slag gingen in een betaalde baan, bleken zich binnen zes maanden beduidend gezonder te voelen dan daarvoor, zowel lichamelijk als geestelijk.  

Naast fysieke verbeteringen, gaven ze aan beter te functioneren in hun sociale omgeving, doordat zij zich minder beperkt voelden door hun emotionele of lichamelijke problemen. De grootste verbetering die de onderzochte groep aangaf was hoe goed zij zich geestelijk voelden na het hervatten van betaald werk. Hun zelfbeeld verbeterde bovendien aanzienlijk.

Het onderzoek van Schuring onderstreept daarmee recente conclusies van onderzoekers aan de University of Canterbury dat mensen met een goed zelfbeeld gezonder door het leven gaan. De onderzoekers achterhaalden dat het hart en het immuunsysteem wel varen bij een goed gevoel van eigenwaarde.

Werkloosheid terugdringen

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan de komende jaren gezamenlijk experimenteren met de uitkomsten van het onderzoek in hun pogingen om werklozen terug te krijgen op de arbeidsmarkt. Samen met onderzoekers van het Erasmus MC zullen zij de effecten van deze nieuwe aanpak evalueren. De resultaten daarvan zijn naar verwachting over een jaar of vier bekend.

Op vele manieren wordt geprobeerd om werklozen weer aan het werk te krijgen. De resultaten zijn echter mager. De afgelopen jaren ging men er van uit dat een slechte gezondheid een belemmering vormt om te starten met een betaalde baan. Uitgangspunt bij het begeleiden van werklozen naar de arbeidsmarkt, was daarom juist dat eerst de gezondheid van de werkloze moest verbeteren voor hij weer voldoende zou kunnen functioneren in een baan.

Dit gebeurde met gezondheidsbevorderingsprogramma's. Die leverden echter geen verbetering op in hoe de werklozen zich lichamelijk en geestelijk voelden. Hun zelfwaardering en de manier waarop zij met problemen omgingen verbeterde niet. Bovendien bleek het er niet toe te leiden dat zij daadwerkelijk starten met een betaalde baan.

De conclusies uit de studie van Schuring lijken nu belangrijke aanknopingspunten te bieden voor een betere aanpak.

Lees ook:

Ook interessant: