Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Je leest nu: Wordt ceo gemener door hoog salaris?

Hoe hoger het salaris, hoe gemener de ceo? Ja, zeggen professoren van drie verschillende Amerikaanse universiteiten.


De groeiende kloof tussen salarissen van ceo’s en mensen op de werkvloer, veroorzaakt een dusdanige machtasymmetrie dat bij topbestuurders een wel heel vreemd beeld ontstaat van werknemers in lagere rangen.

Ceo’s zien hun personeelsleden als gevolg van de scheefgroei in salaris als ‘misbare objecten zonder menselijke waardigheid’. Hoe meer de topmannen verdienen, hoe gemener ze zich daardoor durven op te stellen ten opzichte van hun personeel. Dat zeggen drie professoren aan Amerikaanse universiteiten: Sreedhari Desai van Harvard University, Arthur Brief van University of Utah en Jennifer George van Rice University.

Om hun stelling te onderbouwen deden de drie zowel theoretisch als empirisch onderzoek. Aan de ene kant baseren ze zich op onderzoeksgegevens van Kinder, Lydenberg, Domini & Co. De professoren vergeleken data over personeelsklachten binnen een bedrijf en veroordelingen wegens het onjuist bejegenen van werknemers, met de salarisgegevens. De conclusies zijn scherp. Hoe meer een ceo verdient, hoe gemener.  

Grootverdiener ontslaat personeel eerder

In het tweede deel van het onderzoek vroegen de professoren 62 studenten om een vraagstuk op te lossen, waarbij hen verteld werd dat hun scores onderling zouden worden vergeleken. De besten zouden vervolgens de rol van manager krijgen en de slechtst scorenden de rol van werknemer.

Zonder dat de studenten het wisten kregen ze allemaal de titel van manager. Volstrekt willekeurig werd de één grootverdiener en kreeg de ander een laag salaris toebedeeld. De studenten kregen vervolgens te horen dat hun salaris gekoppeld was aan hun prestaties bij het oplossen van het vraagstuk. Daarna vertelden de professoren de managers dat hun ‘personeel’ gemiddelde resultaten had geboekt bij volgende opdrachten.

Toen de vraag volgde wie zijn personeel in dienst wilde houden of zou willen ontslaan voor het volgende vraagstuk, bleek dat de goedbetaalde managers veel vaker en eerder van hun ‘personeel’ afwilde dan de managers met een laag inkomen. Het hogere salaris gaf dus een gevoel van meer macht.

Rapport

De professoren hebben de resultaten van beide onderzoeken verwerkt in een nieuw rapport: ‘When executives rake in millions: Meanness in organisations’.

Lees meer

Ook interessant, het boek: "1000 CEOs"

Het laatste management nieuws op de deurmat? Neem MT magazine