Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Werknemer is niet meer trots op werk

Je leest nu: Werknemer is niet meer trots op werk

Nederlandse werknemers zijn veel minder trots op hun organisatie dan een jaar geleden. Mannen zijn vooral ontevreden over hun manager en hun carrièreperspectief.

 

Het percentage trotse werknemers daalde in een jaar tijd van 47 procent naar 35 procent. De algehele tevredenheid van werknemers blijft met een rapportcijfer 7 op hetzelfde niveau als een jaar eerder, zo blijkt uit onderzoek van Integron naar de medewerkertevredenheid in Nederland onder 4400 werkenden in elf sectoren.

Ontevreden met manager

Opvallend is dat waar mannen tegenwoordig een stuk minder tevreden zijn over hun werk, vrouwen juist steeds blijer met hun baan zijn. In 2009 was nog nauwelijks een verschil tussen mannen en vrouwen te zien. In 2010 waardeerde de Nederlandse man zijn werk met een 6,93 (7,04 in 2009). Voor de vrouw komt dit op 7,14 tegen 7 in 2009.

De verschillen komen vooral naar voren in de lagere waardering van mannen voor leidinggevenden en directie en voor het carrièreperspectief. Per saldo hielden de ontwikkelingen bij vrouwen en mannen elkaar in evenwicht. De algehele waardering bleef nagenoeg gelijk aan die in 2009.

Jongeren

Een andere opvallende ommekeer is dat dertigers nu de minst tevreden werknemers vormen (6,9), terwijl eerdere onderzoeken aangaven dat werknemers zich minder tevreden toonden naarmate zij ouder waren. De jongste groep uit het onderzoek (jonger dan 30) is het meest tevreden (7,3). De onderzoekers stellen verder vast dat de verbondenheid van medewerkers met hun organisatie afneemt.

Productiviteit verhoogd

De kwaliteit van de organisatie heeft sinds het vorige onderzoek een positief effect gehad op de mate waarin werknemers goed konden werken. Ook de snelheid van werken en de productiviteit zijn hierdoor positief beïnvloed. “De organisatiekwaliteit hangt vooral nauw samen met de basisverwachtingen van werknemers. Pas als die basisverwachtingen van werknemers goed zijn ingevuld, kan er sprake zijn van een goede verbinding en daaruit voortvloeiende loyaliteit”, zegt Stephan van Gelder, directeur van Integron. “Als het streven naar betrokken werknemers geen loze belofte is, zou het goed zijn als werkgevers invulling van die basisverwachtingen ook contractueel durven vast te leggen. Dan kan er sprake zijn van wederzijdse betrokkenheid.”

Plezier belangrijk

Het onderzoek koppelt waardering voor werkgerelateerde zaken ook aan het belang dat werknemers daaraan hechten. Dat leidt tot een top 10 van kernverwachtingen. Daarin staat ‘Ik heb plezier in mijn werk’ dit jaar op 1. Ook ‘De organisatie biedt mij zekerheid op werk’ is de top 10  binnengedrongen. De economische recessie lijkt minder invloed te hebben op de kernverwachtingen dan een jaar eerder. In het voorgaande onderzoek was het nog vooral de dreiging van een recessie die haar invloed deed gelden. Uit de cijfers blijkt weliswaar dat baanzekerheid belangrijker en ambitie minder belangrijk is geworden, maar we zien dat ‘een goede privé-werkbalans’ veel vaker als belangrijkste drijfveer wordt genoemd.

lees ook het boek: Plezier in je werk

of volg de masterclass: Inspiratiedag, wat bezielt jou?