Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Wat kun je juridisch doen om je personeelskosten te verlagen als gevolg van het coronavirus?

Ook startups ontkomen niet aan de impact van het coronavirus, en zij zullen soms hun personeelsbestand onder de loep moeten nemen. Jurist en Sprout-expert Frank Laurens Jansen vertelt wat voor opties je hebt. 

Je leest nu: Wat kun je juridisch doen om je personeelskosten te verlagen als gevolg van het coronavirus?

Het coronavirus is niet alleen slecht voor de volksgezondheid, ook voor de bedrijfsgezondheid kan dit virus ‘killing’ zijn. Helaas voelen daarbij ook startups de gevolgen.

Het is dus zaak snel in actie te komen voordat dit virus je bedrijf te pakken heeft. Wanneer je te maken krijgt met een verminderende vraag, zijn er kortgezegd twee juridische mogelijkheden om je personeelskosten te verminderen:

1. Tijdelijke werktijdverkorting

Je kunt bij het ministerie van Sociale Zaken (SZW) een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting van je personeel. Je moet dan kunnen aantonen dat je als direct gevolg van het coronavirus voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20 pocent minder werk binnen krijgt. 

Na het verkrijgen van de vergunning kun je tijdelijke ww-uitkeringen aanvragen bij het UWV. Je blijft dan het loon aan je personeel doorbetalen, en je personeel blijft fulltime werken. Alleen met deze vergunning op zak vergoedt het UWV achteraf rechtsreeks aan jou de uren dat je personeel niet werkte vanwege de coronacrises.

De belangrijkste voorwaarden zoals die nu gelden:

 • Je personeel moet wel genoeg ww-rechten hebben opgebouwd
 • Je dient te kunnen aantonen dat je als direct gevolg van het coronavirus voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20 procent minder werk binnen krijgt. Dit geldt voor de gehele onderneming (rechtspersoon)
 • Deze regeling geldt niet voor oproepkrachten met een nulurencontract of uitzendkrachten alleen voor werknemers waar je een loonbetalingsverplichting voor hebt.

De te nemen stappen:

 • Begin met een vergunning aan te vragen bij het ministerie van SZW (update woensdag 18 maart: De regeling werktijdverkorting is dinsdagavond gestopt, en vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid)
 • Hierna kun je bij het UWV terecht voor de aanvraag

Begin op tijd

Er is momenteel nog enige onduidelijk over de toetsingscriteria bovendien kan relatief lang duren voordat je er financieel voordeel van hebt. Wees je er verder van bewust dat de datum van aanvraag geldt, dus de tijd voorafgaand aan de aanvraag telt dus niet mee. Wees er dus op tijd bij.

Heb je een vergunning aangevraagd en ontvangen en treedt er geen verbetering op? Dan is het mogelijk een verlening aan te vragen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

2. Structurele vermindering van de vraag 

Helaas kan het ook zo zijn dat je nu al weet dat je over een periode van tenminste 26 weken niet genoeg werk houdt. En dat het wijs is om nu alvast afscheid te nemen van (een aantal van) je werknemer(s). Zodat je niet in de financiële problemen komt, waardoor je de boel definitief moet sluiten.

Via de al jaren bestaande UWV-ontslagprocedure is het mogelijk om als gevolg van bedrijfseconomische redenen afscheid te nemen van je personeel, ook als je nog winst maakt. 

Hoe gaat dat in zijn werk?

In de rechtspraak is erkent dat je als ondernemer de vrijheid hebt om in je personeelsbestand te snijden om toekomstige schokken aan te kunnen. Ontslag om bedrijfseconomische redenen is bijvoorbeeld mogelijk op grond van een slechte of slechter wordende financiële situatie, werkvermindering of organisatorische veranderingen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Sprake van structureel (periode van ten minste 26 weken) vermindering van werk om bedrijfseconomische redenen
 • Je dient een juiste volgorde te hanteren in de ontslag aanvraag ook wel het afspiegelingsbeginsel
 • Je dient aan te tonen dat het niet mogelijk is deze werknemers te herplaatsen in een andere functie

De te nemen stappen:

 • De aanvraag bestaat uit 3 digitale formulieren (A,B,C). Via deze link kom je terecht op het werkgeversportaal van het UWV.
 • Begin altijd eerst alleen met deel A als voorlopige aanvraag.
 • Informeer dan pas je werknemer(s) (Je wilt immers voorkomen dat een werknemer zich ziekmeldt, want in dat geval geldt er een ontslagverbod).
 • Ga in onderhandeling met je werknemer(s) over een beëindigingsovereenkomst. Waarom? Weet dat een werknemer verweer kan voeren tegen de aanvraag en bezwaar kan aantekenen tegen het besluit tot ontslag. Daarom vraagt het UWV standaard of jullie er samen uitgekomen zijn middels een beëindigingsovereenkomst. Indien het UWV een ontslagvergunning verleent houdt een werknemer recht op de transitievergoeding en dient je te houden aan de opzegtermijn (De proceduretijd mag hierbij op de opzegtermijn in mindering worden gebracht). 
 • Kom je tot overeenstemming dan kun je de ontslagaanvraag intrekken
 • Kom je niet tot overeenstemming dan zul je deel B en deel C verder in moeten invullen en dat is best veel werk. Via deze link vind je meer toelichting over deel B en deel C.

Wees goed voorbereid

Je kunt een combinatie van bedrijfseconomische redenen opgeven, echter alle redenen moeten wel volgens de richtlijnen van het UWV onderbouwd worden. De ervaring leert dat het daarom loont om samen te werken met een advocaat die verstand heeft van cijfers.

Essentieel is dat je concreet en helder maakt waardoor er minder werk komt en waarom er arbeidsplaatsen vervallen. Je moet dus concrete feiten en omstandigheden noemen en toelichten. Dit gaat vaak gepaard met financiële gegevens. Het komt nogal eens voor dat het UWV van mening is dat er te weinig toelichting is verschaft of dat het verhaal ongeloofwaardig is.


Ook in het corona-dossier:

Foto: Polina Zimmerman | Pexels