Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Vrouwen meer risicomijdend dan mannen? Niet als beslissingen grote sociale gevolgen hebben

Vrouwen durven meer risico's te nemen dan mannen als beslissingen belangrijke menselijke en sociale gevolgen hebben, blijkt uit nieuw onderzoek.

risico Getty Images
Je leest nu: Vrouwen meer risicomijdend dan mannen? Niet als beslissingen grote sociale gevolgen hebben

Vrouwen zijn gemiddeld meer risicomijdend dan mannen. Daar zijn we het vele onderzoeken verder wel over eens. Toch? Nou, niet helemaal. Volgens nieuw onderzoek van Luisa Alemany (London Business School), Mariarosa Scarlata (Universiteit van Bergamo) en Andrew Zacharakis (Babson College Entrepreneurship Research) moeten we het beeld van vrouwen die eerder voor zekerheid gaan dan mannen nuanceren. Ze deelden hun bevindingen in Harvard Business Review.

Het drietal concludeert na hun research naar sociaal ondernemerschap en impact-investeringen dat de mate waarin vrouwen geneigd zijn risico’s te nemen, afhangt van de context. In sommige gevallen zullen vrouwen zelfs eerder geneigd zijn om zogenoemd ‘sociaal risico’ te accepteren. De onderzoekers omschrijven sociaal risico als: beslissingen die naast financiële ook belangrijke menselijke of sociale gevolgen hebben.

Fragmentarisch beeld

Eerdere studies naar risicogedrag onder mannen en vrouwen waren meestal gericht op kwantitatieve beslissingen met betrekking tot financiën, zoals investeringen en overnames. En dat levert een fragmentarisch beeld op, stellen de wetenschappers. Want veel belangrijke beslissingen gaan over meer dan dat. Besluiten over investeringen, ondernemerschap en zaken gaan vaak ook over mensen, het aanpakken van sociale problemen of het vinden van de juiste balans bij tegenstrijdige belangen.

Om deze manier van denken te testen, zoomden de onderzoekers in op een omgeving waar financiële investeringen en sociale implicaties samenkomen: impact investing. Waarbij investeerders investeren in ondernemers die sociale problemen aanpakken en tegelijkertijd financiële duurzaamheid of winst nastreven.

De onderzoekers vonden vijftig impact-investeerders uit Europa, de Verenigde Staten, Azië en Australië bereid om inzage te geven in hun benadering van investeringen, waardoor een beeld gevormd kon worden van risicogedrag. Om de mate waarin de investeerders bereid zijn risico’s te nemen te meten werd gekeken naar verschillende elementen. Bijvoorbeeld of de investeerder actief zoekt naar nieuwe investeringskansen, gewaagde beslissingen neemt ondanks onzekere resultaten, regelmatig substantiële wijzigingen aanbrengt in het portfolio of dat de investeerder toch liever voorzichtige deelnemingen doet, gericht op stabiliteit en gestage groei.

De wetenschappers plozen daarnaast bij elk van de impact investeerders de samenstelling van de beleggingsteams uit, met de nadruk op het topmanagementteam. Van de 183 topmanagers die voor de vijftig investeerders werkten, zijn er zeventig vrouw (38 procent).

Meer vrouwen, grotere risico’s

Wat bleek? De impactinvesteerders met een hoger aandeel vrouwen in het topmanagementteam namen significant meer risico’s bij hun beleggingsbeslissingen. Het gemiddelde team in de steekproef (met 1,7 vrouwelijke teamleden) scoort 12 op de maatstaf voor investeringsrisico. Een beleggingsonderneming met drie vrouwen in een team scoort echter 14,6 op de risicomaatstaf. Een team zonder vrouwen scoort daarentegen 9,5. Teams met meer vrouwen in deze branche nemen aanzienlijk meer risico dan teams die worden gedomineerd door mannen, luidt de conclusie.

Dit effect bleef bestaan ​​bij een correctie voor verschillende mogelijk verstorende factoren, zoals portefeuillegrootte en mogelijke omgekeerde causaliteit. De eerdere werkervaring van deze vrouwen, zowel bij investeringsbanken als bij een ngo, veranderde niets aan het effect van de bevindingen.

Tijdens een serie interviews om de onderzoeksresultaten te onderbouwen, suggereerden verschillende respondenten dat vrouwen – meer dan mannen – bereid zijn een gokje te wagen als het gaat om kwesties met betrekking tot de sociale impact. Een investeerder merkte op: ‘In deze sector word je niet alleen op financieel succes uitgedaagd; hierdoor verleggen vrouwen de grenzen meer.’

Wil je echt stappen zetten in de impact van je organisatie, zorg dan voor een goede vertegenwoordiging van vrouwen in je investerings- en besluitvormingsteams

De bevinding van de onderzoekers is interessant, omdat sociaal-maatschappelijke impact in toenemende mate belangrijk is voor bedrijven in het algemeen. Belangrijke investeringsbeslissingen overlaten aan teams die worden gedomineerd door mannen creëert de potentieel gevaarlijke situatie dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met sociale risico’s en dat kansen voor een positieve impact die verdergaat dan alleen financieel succes, worden gemist.

De meeste, zo niet alle belangrijke strategische beslissingen hebben niet-financiële gevolgen. Deze zijn misschien niet zo eenvoudig te kwantificeren, maar ze zijn vaak net zo belangrijk als financiële consequenties. Volgens de onderzoekers houden vrouwen meer rekening met andere gevolgen én zijn ze bereid om op die gronden grotere risico’s aan te gaan. Wil je echt stappen zetten in de impact van je organisatie, zorg dan voor een goede vertegenwoordiging van vrouwen in je investerings- en besluitvormingsteams, klinkt hun advies.