Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Vakbonden kraken Temper: ‘Maatschappij loopt 18 miljoen mis’

Startup Temper kost ons land jaarlijks zo’n 18 miljoen euro aan premies en belastingen. Dat stellen vakbonden FNV en CNV in een eigen onderzoek, dat deze week verscheen. Beide partijen stappen naar de rechter als Temper zijn flexwerkers niet in dienst neemt.

Je leest nu: Vakbonden kraken Temper: ‘Maatschappij loopt 18 miljoen mis’

Oud-challenger Temper is een platform dat arbeiders in de horeca, logistiek en schoonmaak koppelt aan bedrijven in deze sectoren. Wie via Temper een klus aanneemt, doet dit als freelancer en daarmee schopt het bedrijf tegen het zere been van de vakbonden. Volgens FNV en CNV is Temper in feite een uitzender, die werknemers in dienst zou moeten nemen.

UItzendbureau

In het onderzoek, Witboek Temper geheten, geven de vakbonden meerdere redenen waarom Temper in feite een uitzendbureau is: wie werk zoekt schrijft zich bij Temper in, bedrijven die behoefte hebben aan tijdelijk personeel geven klussen door aan Temper, Temper biedt werk aan voor een waaier aan bedrijven, Temper betaalt mensen die via het platform werken zelf uit en wie via het platform werkt, is geen zelfstandig ondernemer.

Doordat Temper geen uitzendbureau is, betaalt het bedrijf nauwelijks sociale premies en belastingen, beargumenteren de vakbonden. Jaarlijks zou het gaan om 4.787.600 euro aan premies en belastingen, terwijl dat 21.145.200 euro zou moeten zijn als het bedrijf het uitzend-cao zou toepassen. Temper betaalt geen pensioengelden, terwijl dat 1.804.400 euro zou moeten zijn indien Temper het uitzend-cao zou toepassen. Bij elkaar opgeteld lopen de belastingbetaler en de gemeenschap 18.162.000 euro per jaar mis door de activiteiten van Temper, stellen de bonden.

Oneerlijke concurrentie

Doordat Temper wegens het niet betalen van sociale premies en belastingen goedkoper is dan uitzendbureaus, drukt het bedrijf andere uitzendbureaus – die zich wel aan de regels houden – de markt uit, stellen de bonden. Niet alleen voor de staatskas en de uitzenders zou Temper een probleem vormen, ook de zzp’ers bij het platform komen er bekaaid van af, aldus de bonden.

Volgens FNV en CNV komen er op sommige klussen maar liefst tientallen aanmeldingen, waardoor de onzekerheid van voldoende werk voor de zzp’er toeneemt. Ook zou Temper zzp’ers niet wijzen op bijkomende kosten van zowel aansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als de administratieve kosten.

Matig uurtarief

Werken via Temper is voor kleine zelfstandigen financieel bovendien minder interessant dan gedacht, beargumenteren de bonden. Ze geven een voorbeeld over werken in de bediening, waarbij je gemiddeld genomen 15,52 euro verdient via het platform, zo berekenden ze uit eigen steekproeven in piekmaanden. Na aftrek van alle kosten blijft daar 7,70 euro van over, minder dan de 10,92 euro die uitzenders ontvangen en minder dan het daarvoor geldende minimumloon van 10,05 euro.

Ook zou onderhandelen via het platform voor zelfstandig ondernemers geen sinecure zijn, aangezien een klus dan sneller naar concurrenten gaat. bovendien werken ze met de instructies van Temper, stuurt Temper de facturen naar de opdrachtgevers, werken de kleine zelfstandigen met spullen van de zaak en mogen ze geen vervanging sturen, stellen de bonden. Met andere woorden: weinig wáár ondernemerschap, dus.

Juridische strijd

De vakbonden geven Temper twee weken de tijd om alle zzp’ers in dienst te nemen. Doet het bedrijf dit niet, dan volgt een rechtszaak (hier de sommatie). Gezien het profiel van de vakbonden is kritiek op een startup uit de platformeconomie zoals Temper niet opvallend. Wat wel opmerkelijk is, is dat Temper en de FNV in 2018 nog een samenwerking aangingen. De vriendschap is kennelijk vervallen in een juridische strijd.

Temper reageert vrijdag als volgt: ‘Temper draagt bij aan een toekomst waarin we aan flexibel werk net zoveel waarde toekennen als aan vast. Dat doen we samen. Met overheid, vakbonden en het bedrijfsleven. In 2018 zijn wij een samenwerking gestart met FNV Horecabond. Deze samenwerking loopt nog steeds en heeft één doel: de horeca aantrekkelijk maken voor alle werkenden door de nadruk te leggen op een goede werksfeer en sterke arbeidsvoorwaarden. Temper heeft haar gebruiksvergoeding aan de kant van de freelancers laten vervallen, het mogelijk gemaakt dat opdrachtgevers iemand kosteloos in dienst kunnen nemen en dat freelancers zich per minuut kunnen verzekeren tegen ongevallen en aansprakelijkheid.’

‘Het overkoepelend FNV orgaan heeft haar twijfels bij de samenwerking, de sommatie komt dan ook vanuit deze hoek. Wij zien het als een poging om met elkaar in gesprek te gaan. Het witboek staat vol met onjuiste aannames en ongefundeerde meningen, niet met feiten. Dit neemt niet weg dat wij de sommatie van FNV en CNV heel serieus nemen. Daarnaast hebben we afgesproken om snel om tafel te gaan en er alles aan te doen om nader tot elkaar te komen. We hebben alle vertrouwen in een goede afloop.’