Winkelmand

No products in the cart.

Theorie in 2 minuten: teamrollen van Belbin

Theorie in 2 minuten: teamrollen van Belbin
Je leest nu: Theorie in 2 minuten: teamrollen van Belbin

Als manager wil je graag je team optimaal laten samenwerken. Neem als startpunt de teamrollen van Meredith Belbin.

Het aanbod aan managementtheoriën, -ideeën en -modellen barst uit zijn voegen. Welke manager heeft nu tijd om al die boeken te lezen? MT helpt je uit de brand en vat elke week een belangrijke theorie over leiderschap of management voor je samen. Deze week: de teamrollen van Meredith Belbin. Teams die niet op elkaar zijn ingespeeld hebben vaak een grillige dynamiek. Individuele belangen of voorkeuren botsen, wat de productiviteit aantast. Dit wordt beter beheersbaar naarmate je teams beter samenstelt en je teamleden gaandeweg begrip voor elkaar laat opbrengen. Dat is het domein van teammanagement. Theorie in 2 minuten: teamrollen van Belbin

3 menstypen

Er zijn vele modellen, maar een populaire is uit 1981 van de Britse wetenschapper Meredith Belbin. Belbin stelt dat mensen verschillende gedragsneigingen hebben. Die kun je indelen in drie hoofdgroepen: mensen hebben een dominante voorkeur voor denken, doen of interacteren. Het ligt voor de hand dat je geen team wilt dat uit slechts één soort bestaat. Plat gezegd: met alleen denkers gebeurt er niks, met alleen doeners verlies je de grote lijnen en met alleen praters wordt het een gezelligheidsclub. Je wilt dus een mix. Om hier onderscheid in te maken zijn er per groep drie subtypen.

De denker

 • de uitvinder: degene met de goede ideeën;
 • de uitwerkingsspecialist: degene met specialistische voorkennis;
 • de voortgangsbeoordelaar: degene die het verloop monitort.

De doener

 • de resultatenaanjager: degene die aanzet tot actie, oplossing en voortgang;
 • de aanpakker: degene die de actie graag met beide handen aanpakt;
 • de vervolmaker: degene die het werk graag straktrekt en perfectioneert.

De interacteerder

 • de coördinator: degene die het werk verdeelt;
 • de regelaar: degene die graag netwerkt om dingen te regelen;
 • de samenwerker: degene die de sociale factor in samenwerking aanjaagt.

Bij deze indeling herkennen veel mensen zich in verschillende subrollen, wat een logisch gevolg is van het feit dat niemand louter gericht is op denken, doen of interacteren. Maar er bestaan vaak wel voorkeuren voor de ene of de andere rol.

Zo maak je een mooi team

Bij je teamsamenstelling gaat het erom dat je:

 1. bekijkt wat het project nodig heeft: soms mogen in een bepaalde fase denkers dominanter zijn dan doeners, of juist andersom, of zijn de interacteerders wenselijk; vooraf bekijkt wat de primaire ‘rol’ is van (kandidaat-)teamgenoot en
 2. een passende mix maakt gelet op de aard van het werk en de mensen.

En die samenstellingsvaardigheid is op zichzelf weer een mooie mix van denken, doen en interacteren.

Foto: Luigo Mengato, Flickr.com

Meer theorieën, ideeën, goeroes en modellen? Lees dan de 100 Business Bites of verdiep deze theorie met Good to Great (Nederlandstalig) van Jim Collins.

Theorie in 2 minuten: teamrollen van Belbin

Titel: 100 Business Bites
Auteur: Machiel Emmering & Remy Gieling
Uitgever: Business Contact
Jaar: 2016
ISBN: 978 90 470 0934 4
Bladzijdes: 222
Prijs: €19,99
Bestellen via Managementboek