Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Scoor met deze duurzame buzzwoorden

Scoor met deze duurzame buzzwoorden
Je leest nu: Scoor met deze duurzame buzzwoorden

Niet 'duurzaamheid', maar afzonderlijke duurzame termen zijn de buzzwoorden van nu. Acht actuele termen die je moet kennen.

# 1. Tone from the top

Dit is van oorsprong een term uit de accounting, die ook steeds meer wordt gebruikt in verband met duurzaamheid. Het komt erop neer dat het inbedden van duurzaamheidsdenken aan de top begint. Het bestuur moet het goede voorbeeld geven in daad, maar ook in woord. Een schoolvoorbeeld van een Nederlandse ceo die dat doet is Paul Polman van Unilever. Hij laat geen kans voorbij gaan om uit te stralen dat voor hem maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop staat. Op kleinere schaal is het Waterschap Rivierenland een voorbeeld. De organisatie wil het aantal autokilometers dat medewerkers maken tussen 2011 en 2015 met 15 procent terugbrengen. Hiervoor doet het een beroep op de betrokkenheid van de medewerkers. Het bestuur geeft het goede voorbeeld, onder meer door zijn eigen auto’s ter beschikking te stellen.

# 2 en 3. Circulaire economie en Kringlooplogistiek

Met de circulaire economie wordt bedoeld dat economische groei en de groei van het gebruik van grondstoffen worden losgekoppeld. Dit betekent in principe dat grondstoffen veel meer, of zelfs volledig, zouden moeten worden hergebruikt. Onderdeel hiervan is dat bedrijven werken met een kringlooplogistiek. Dit wil zeggen dat ze in staat zijn om producten uiteindelijk ook weer in te nemen en ofwel opnieuw te gebruiken, ofwel te zorgen voor een duurzame verwerking.

# 4. Product as a Service

Met de opkomst van de circulaire economie komen ook nieuwe businessmodellen op. Een daarvan is Product as a Service. Dit model komt erop neer dat een consument niet betaalt voor het bezit van een product, maar voor het gebruik. Een voorbeeld is carsharing, zoals onder anderen Greenwheels en Car2Go dat aanbieden. De consument heeft geen eigen auto meer voor de deur, maar kan er heel laagdrempelig een huren als hij er een nodig heeft.

# 5. M2M

Naar schatting zijn wereldwijd ongeveer 10 miljard apparaten verbonden met het internet. Al deze apparaten kunnen met elkaar informatie uitwisselen. De term hiervoor is Machine-to-Machine (M2M), en zo ontstaat het 'internet of things'. Als dit op een 'slimme' manier gebeurt, kan dit een bijdrage leveren aan efficienter omgaan met producten met een beperkte houdbaarheid, zoals etenswaren, of met energie. Microsoft is in 2011 een pilotproject gestart met M2M in dertien gebouwen van het hoofdkwartier in Redmond. Op basis van informatie over de bezetting van de kantoren en het weer voorspelde het systeem de energiebehoefte van een gebouw en werd het energiegebruik hierop aangepast.

# 6. Integrated reporting

Dit is een veelgehoorde ontwikkeling waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn. Het idee van geïntegreerd rapporteren is dat bedrijven in hun jaarverslag inzicht geven welke risico’s ze lopen op het gebied van duurzaamheid en wat die betekenen voor de onderneming. Het gaat er bijvoorbeeld om uit te leggen wat de financiële risico’s zijn van de schaarste van bepaalde grondstoffen.

# 7. Biomimicry

Bijna iedereen kent het verhaal van het ontstaan van klittenband. De Zwitserse ingenieur Georges de Mestral liet zich inspireren door pluisjes die aan zijn broek bleven kleven. Inspiratie uit de natuur halen om innovatie en vooral duurzame innovatie aan te jagen is de gedachte achter biomimicry. De staat New York heeft biomimicry aangemerkt als speerpunt. Het bedrijf Air Innovations, een producent van luchtzuiveringsinstallaties, kreeg hierdoor de mogelijkheid onderzoek te doen naar op de natuur geinspireerde nieuwe technologieën voor luchtzuivering.

# 8. Peak sustainability

Het aantal grote bedrijven dat een directeur aanstelt die verantwoordelijk is voor duurzaamheid is volgens de website GreenBiz tussen 2003 en 2008 sterk gestegen. In 2008 werd echter een piek bereikt en sindsdien is het groeitempo ingezakt. Dit is een aanwijzing dat het aantal bedrijven dat duurzaamheid omarmt een piek heeft bereikt. In de woorden van de site zou dit kunnen betekenen dat iedereen die mee wil doen aan het duurzaamheidsfeestje is gearriveerd. Overigens blijkt uit veel studies dat het deel van de bevolking dat zich zorgen maakt over klimaatverandering in het Westen sinds 2008 ook is gedaald. Volgens de redactie van GreenBiz betekent Peak Sustainability echter niet dat duurzaamheid over zijn top is. Ze wijzen erop dat de aandacht voor milieu en duurzaamheid in golven komt.

Beeld via Flickr.

Meer over duurzaamheid?