Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

‘Rutte maakt export nog belangrijker’

Je leest nu: ‘Rutte maakt export nog belangrijker’

De Nederlandse economie zal met de komst van het nieuwe kabinet afhankelijker worden van de export. Het is te hopen dat regeringen in andere landen niet hetzelfde van plan zijn als het Nederlandse kabinet.

Dat zegt econoom Jaap van Duijn in het Financieele Dagblad.

Van Duijn is er niet gerust op. “Rutte c.s. moeten maar hopen en bidden dat regeringen in andere landen niet hetzelfde van plan zijn als het rechtse Nederlandse kabinet. Want onze uitvoer kan alleen gedijen als de binnenlandse vraag in de ons omringende landen wel toeneemt”, aldus Van Duijn.

Volgens Van Duijn maakte het tot nu toe voor de Nederlandse economie niet zo gek veel uit wat voor kabinet Nederland had, maar zou dat nu wel eens kunnen veranderen.

Prestaties uit het verleden…

"Als we naar de feiten uit het verleden kijken, dan is het zo dat kabinetten met de VVD en zonder de PvdA een hogere gemiddelde economische groei hebben opgeleverd dan kabinetten zonder de VVD maar met de PvdA. Maar de verschillen zijn klein en als gecorrigeerd wordt voor de uiteenlopende conjuncturele omstandigheden waaronder de kabinetten opereerden, blijft er waarschijnlijk geen significant groeiverschil over."

Daar komt volgens Van Duijn nog eens bij dat Nederland nooit uitgesproken kabinetten heeft gehad. "Het was altijd centrum-links of centrum-rechts, dus een beetje meer van het een of een beetje meer van het ander. Eigenlijk maakte het niet heel veel uit, ondanks alle partijretoriek van socialisten (PvdA) enerzijds en conservatieven (VVD) anderzijds. Het CDA had altijd een sociale en een conservatieve vleugel en kon dus tegen de coalitiepartner van de dag aanleunen."

Uitgesproken kabinet vormt uitzondering

Het enige echt linkse kabinet-Den Uyl vormt in de historie na de Tweede Wereldoorlog een uitzondering. "Dat was een ramp voor het toenmalige ondernemersklimaat." Met de komst van weer een uitgesproken kabinet, nu met rechtse signatuur, is de vraag wat die uitgesprokenheid dit keer betekent.

Van Duijn: "Rutte heeft ingezet op forse overheidsbezuinigingen, al is zeer de vraag of er van de 18 miljard euro aan plannen veel terechtkomt. Maar stel dat dit wel gebeurt, dan weten we één ding zeker: de binnenlandse bestedingen zullen voor jaren gedrukt worden, via ontslagen ambtenaren, lagere beschikbare inkomens van gezinnen en hogere prijzen voor (semi-)publieke goederen die niet meer gesubsidieerd worden. Als de lonen in de publieke sector bevroren worden zal dat zijn weerslag ook hebben op de lonen in de private sector, wat de binnenlandse bestedingen verder zal afremmen. Die loonbeheersing is weer goed voor het exporterende bedrijfsleven, dus als het rechtse kabinet ergens goed voor is, dan is het voor de uitvoer. Met andere woorden: onder Rutte kun je beter een internationaal transportbedrijf beginnen dan een schoenenzaak."

Op dit moment is het economisch herstel in Nederland pril. Op Prinsjesdag bleek dat de ontwikkelingen iets gunstiger zijn dan werd verwacht. Dit is geheel te danken aan de stijgende export en het voordeel dat Europese producten door de lage koers van de euro momenteel goedkoop zijn voor buitenlandse handel. 

Lees ook: