Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Regelmatig financiële tegenvallers? Sluit een regieovereenkomst

Als je in de bouw werkt, is het vaak moeilijk om met de opdrachtgever een vaste prijsafspraak te maken. Onverwachte zaken kunnen immers invloed hebben op jouw werk, wat tot meer werk kan leiden. Een regieovereenkomst kan dan uitkomst bieden.

Je leest nu: Regelmatig financiële tegenvallers? Sluit een regieovereenkomst

Wat is een regieovereenkomst?

Opdrachtgevers en aannemers maken vaak gebruik van een regieovereenkomst als van te voren niet goed kan worden bepaald welke werkzaamheden in welke omvang moeten worden verricht om het door de opdrachtgever gewenste resultaat te verkrijgen. 

Bij een regieovereenkomst wordt vooraf geen vaste prijs afgesproken

Bijvoorbeeld bij restauraties van bouwwerken; in dat geval kan een regieovereenkomst worden gesloten. Hierbij wordt vooraf geen vaste prijs afgesproken. Een vergoeding voor de werkelijke uitvoeringskosten van het werk moet worden voldaan door de opdrachtgever. Denk aan arbeidsloon, verhoogde materiaalkosten met een opslag voor algemene kosten en winst.

De voordelen

Het risico van financiële tegenvallers ligt bij de regieovereenkomst in beginsel bij de opdrachtgever. In de bouw zijn tegenvallers in het werk en dus ook in de kosten meer regel dan uitzondering. Voor de aannemer is het dus heel belangrijk om goed na te denken over de voor- en nadelen van het soort contract dat wordt gesloten.

Pas op met richtprijzen

Als je werkt op basis van een regieovereenkomst, betekent dat niet per definitie dat álle kosten bij de opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Heb je eerder al een richtprijs genoemd, dan kan die richtprijs maatgevend zijn bij het vaststellen van het bedrag dat uiteindelijk door de opdrachtgever betaald moet worden. 

In dat geval kan de aannemer maximaal 110 procent van die richtprijs factureren. Dit is wettelijk geregeld ter bescherming van de opdrachtgever, zodat zij niet achteraf alsnog met een veel hogere prijs wordt geconfronteerd. Wees daarom voorzichtig met het noemen van bedragen.

Tijdig waarschuwen

Toch een richtprijs genoemd? Breng je opdrachtgever tijdig op de hoogte

Heb je toch een richtprijs genoemd, maar merk je dat deze prijs niet toereikend zal zijn? Het is dan noodzakelijk om de opdrachtgever tijdig hiervan op de hoogte te brengen. Wanneer de opdrachtgever op tijd voor de overschrijding wordt gewaarschuwd, kan deze de opdracht eventueel bijstellen om binnen budget te blijven. 

Als de opdrachtgever instemt met de overschrijding dan kan de aannemer waarschijnlijk alsnog meer factureren dan die wettelijke 10 procent extra. Dreigt een overschrijding van de richtprijs? Dan is er dus nog een escape, mits je zelf actief optreedt.

Algemene voorwaarden

Als aannemer kun je sowieso het beste de 10 procent-regeling contractueel uitsluiten. De wet laat afwijking van die hoofdregel toe. Je kunt deze uitsluiting opnemen in jouw algemene voorwaarden of in de aannemingsovereenkomst met de opdrachtgever.