Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

MVO in 7 stappen

MVO in 7 stappen
Je leest nu: MVO in 7 stappen

Steeds meer bedrijven kiezen voor duurzaam ondernemen. Toch is nog lang niet iedereen om. Met dit stappenplan is MVO binnen handbereik. Ook met een beperkt budget.

Hebben alle voordelen, subsidies en (gratis) mogelijkheden die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bieden, u overtuigd? Dat is mooi. Maar de abstractheid van het onderwerp schrikt veel bedrijven alsnog af. Nergens voor nodig, want met het stappenplan van ondernemerinbusiness.nl wordt ook uw bedrijf MVO. 

1. Bepaal uw startfase

Er is geen enkel bedrijf te vinden dat helemaal niets aan MVO doet. Alleen zijn veel bedrijven zich niet bewust van hun MVO-activiteiten. Houd daarom een nulmeting waarbij u precies opschrijft bij welke bedrijfsaspecten – klein en groot – al duurzaam gewerkt wordt. Betrek alle afdelingen en bedrijfsonderdelen bij dit vooronderzoek en houd de Triple P (people, planet en profit) in uw achterhoofd. Door dit lijstje op te stellen krijgt u inzicht op welke punten u al goed bezig bent, waar de quickwins zitten en waar bijvoorbeeld nog een flinke investering nodig is om echt duurzaam te kunnen ondernemen. 

2. Bepaal uw missie en visie

Hoe maatschappelijk verantwoord moet het bedrijf worden? Pas als die vraag is beantwoord, kan er gericht naar duurzame oplossingen binnen en buiten het bedrijf gezocht worden. Door antwoord te geven op onderstaande vragen, vindt u ook het antwoord op de hoofdvraag:

  • Waarom kiezen we voor MVO? (Geld, milieu, druk van buitenaf)
  • Welke rol in de maatschappij wil dit bedrijf vervullen? (Op het gebied van milieu, personeel, leveranciers en klanten)
  • Welke MVO- onderwerpen gaan we invoeren? (basisprincipes, quickwins of het totale pakket)
  • Wat is het budget? (niets, beperkt of zoveel als nodig is om de switch volledig te kunnen maken)

3. Stel specifieke doelen

Nu er een globaal beeld van de mogelijkheden en beperkingen om over te stappen op duurzaam ondernemen op tafel ligt, is het tijd om de specifieke doelen te bepalen. Probeer zo concreet mogelijk te zijn. Er zijn wat voorbeelden te vinden van algemene (gratis) initiatieven die ontplooid kunnen worden, maar uiteindelijk zijn er oneindig veel mogelijkheden waar ieder bedrijf zijn eigen invulling kan geven. Maak vooral gebruik van de bestaande kennis. Informeer bij instanties en bedrijven die al verder zijn met MVO. Misschien heeft een concullega nog wel een kant en klaar actieplan liggen wat u grotendeels kunt toepassen op uw bedrijf. Op branchegerichte thema’s en actieplannen zijn te vinden bij bijvoorbeeld MVO Nederland. Door gebruik te maken van de bestaande kennis bespaart u een hoop tijd en geld.

4. Maak een actieplan

De volgende stap om het bedrijf te verduurzamen is door de in stap 3 opgestelde doelen om te zetten in doelstellingen die verwerkt worden in het actieplan. Geef per doelstelling aan wie het moeten oppakken en uitvoeren, wat ervoor nodig is (materiaal en kennis) en wanneer het voltooid moet zijn.

5. Creëer draagvlak

Draagvlak is een belangrijk element om iets succesvol door te voeren in een bedrijf. Zo ook bij duurzaam ondernemen. Voldoende draagvlak creëert u door:

  • Werknemers voortdurend op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen
  • Personeel actief te laten meedenken en met de input ook daadwerkelijk aan de slag te gaan 
  • Tips te geven hoe iedere werknemer bij kan dragen aan het duurzaam ondernemen (al is het maar dubbelzijdig printen of het licht uitdoen)

6. Meet en evalueer

Welke doelstellingen zijn op tijd behaald en welke niet? Heeft iedere doelstelling het gewenste effect bereikt? Wat is er eventueel mis gegaan en waardoor komt dat? Kijk waar er bijgestuurd moet worden en of het actieplan moet worden aangepast.  Communiceer de uitkomst van deze evaluatie binnen de organisatie en vraag of werknemers en andere betrokkenen willen meedenken om het proces van duurzaam ondernemen nog verder te verbeteren. Vertel tot slot ook zeker over de successen en positieve resultaten en reacties van de omgeving. Dat motiveert iedereen om ermee door te gaan.

7. Communiceer uw MVO-activiteiten aan de buitenwereld

Wanneer het actieplan zo goed als voltooid is, is het tijd om aan de buitenwereld bekend te maken dat het bedrijf tegenwoordig voor duurzaamheid gaat. Niet eens om erover op te scheppen, maar om duidelijk te maken aan (nieuwe) klanten dat uw bedrijf tegenwoordig bewust nadenkt over de toekomst en het milieu. Naast adverteren zijn er de volgende manieren om aan de buitenwereld te laten weten dat het bedrijf voor MVO gaat: 


De uitgebreide versie van het MVO-stappenplan vind je op ondernemerinbusiness.nl, een site met praktische informatie voor ondernemers.