Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Multitasken werkt niet. Of soms toch wel?

Multitasken lijkt een manier om slimmer te werken. De ene wetenschappelijke studie naar de andere concludeert echter dat het niet werkt. Maar waarom eigenlijk niet?

multitasken werkt
Getty
Je leest nu: Multitasken werkt niet. Of soms toch wel?

Het zijn vaak juist de mensen die denken dat ze geweldige multitaskers zijn, die zich door alles laten afleiden. Mensen die regelmatig gebombardeerd worden met elektronische informatie letten niet op. Ze hebben geen controle over hun geheugen en zijn minder goed in staat om van de ene taak naar de andere te switchen dan collega’s die gewoon een taak volledig afronden voordat ze over gaan op de volgende. Dat concludeert een onderzoeksteam van Stanford.

High tech jugglers die tegelijkertijd e-mailen, sms’en en van de ene website naar de andere surfen terwijl ze ondertussen hun werk proberen te doen, laten zich door alles afleiden. Dat zegt Clifford Nass, hoogleraar communicatie van Stanford en hoofdonderzoeker. ‘Het brein is gewoon niet in staat diverse reeksen van informatie tegelijkertijd te verwerken.’

Multitaskers presteren slechter

Nass en zijn collega’s probeerden in hun onderzoek te ontdekken of er iets is waar multitaskers toch in uitblinken. Ze keken in een experiment of hevige multitaskers misschien beter zijn in het wegduwen van irrelevante informatie. Nee, zo bleek uit hun experiment. Hebben ze dan misschien een beter geheugen? Nee, zo bleek uit een tweede experiment. In een derde experiment werd gekeken of ze wellicht hun aandacht beter van het ene onderwerp naar het andere kunnen switchen.

Switchen van onderwerp

In dit experiment kregen ze beelden van een serie letters en nummers te zien, vergezeld van instructies waarop ze moesten focussen. Ook in dit derde experiment presteerden de hevige multitaskers minder goed dan de groep die zich graag op een onderwerp focust voordat ze zich met het volgende gaan bezighouden. Mede-onderzoeker Eyal Ophir merkt op: ‘Ze bleven zich maar focussen op de taak waar ze niet mee bezig waren. Ze konden de zaken in hun brein niet gescheiden houden.’

Vertraagd door irrelevante informatie

‘Als verschillende bronnen van informatie op heftige multitaskers afkomen, zijn ze niet in staat datgene eruit te filteren wat belangrijk is voor de taak waar ze op dat moment mee bezig zijn.’ Dat verklaart Anthony Walter, assistent professor psychologie van Stanford en een van de mede-onderzoekers. ‘Doordat ze niet goed kunnen filteren, wordt hun brein ernstig vertraagd door alle irrelevante informatie.’

Twee taken tegelijkertijd

Is er dan geen hoop voor multitaskers? Jawel hoor, zo meende de Franse neurowetenschapper Etienne Koechlin. Enkele jaren terug bewees hij met zijn onderzoek aan de INSERM in Parijs dat we prima in staat zijn om 2 taken – niet meer! – tegelijkertijd te doen. Hij ontdekte dat bij mensen die zich focussen op een taak de rechter- en linkerkant van de prefrontale cortex samenwerken. Zodra er een tweede taak bijkomt, gaan de twee kanten onafhankelijk van elkaar functioneren.
Volgens Koechlin toont zijn onderzoek aan dat het brein heen en weer kan switchen tussen 2 verschillende taken. ‘Maar we komen in de problemen als we meer dan twee taken tegelijkertijd trachten te doen,’ zegt Koechlin. ‘We hebben tenslotte maar twee frontale kwabben.’

Multitasken met yoga

Yoga zou helpen om het brein te trainen beter te multitasken, stelden onderzoekers van de Universiteit van Illinois enkele jaren terug. Wie 3 keer per week yoga doet gedurende 8 weken versterkt zowel het geheugen als de mentale flexibiliteit en wordt daardoor beter in het switchen tussen taken. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 108 senioren tussen de 55 en 79 jaar oud. Andere vormen van stretch- en spierversterkende oefeningen zorgden niet voor een verbeterde breinfunctie.

Hoofdonderzoeker en hoogleraar Edward McCauley: ‘De participanten uit de yogagroep deden de toegewezen taken sneller en meer accuraat, zonder afgeleid te worden. Het ging om mentale functies die we in het dagelijks leven nodig hebben om goed te kunnen functioneren, om te kunnen multitasken en onze dagelijkse activiteiten te plannen.’

Omgevingsfactoren

Maar wanneer werkt multitasken dan wel? In een beroemde studie uit 1975 leerden duikers onder water een hele reeks nieuwe woorden. Toen hen later gevraagd werd gevraagd om de woorden weer op te roepen, deden ze dit beter onder water dan boven. De omgeving die de context vormden voor het cognitief presteren was van doorslaggevend belang, zo concludeerde de studie.

Onderzoekers Joo-Hyun Song en Patrick Bédard, beide assistent professor neurowetenschappen aan Brown University, namen het duikersonderzoek als uitgangspunt voor hun recent onderzoek. Zij onderzochten of multitasken misschien toch kan werken. Participanten moesten een touchscreenpen op een scherm rondbewegen naar aanleiding van visuele aanwijzingen. De ene helft reageerde enkel op stippen die op het scherm verschenen, de andere groep volgde tegelijkertijd een reeks met letters. De tweede groep werd dus gevraagd om te multitasken.

Train jezelf

Toen de participanten later werden gevraagd de oefening te herhalen, lieten de onderzoekers sommige multitaskers de enkelvoudige taken doen en en degenen van de enkelvoudige taak multitasken. En hetzelfde gebeurde als bij de duikers. Degenen voor wie de omstandigheden anders werden, presteerden minder goed. Of het nu multitaskers werden die nu de meer simpele taak vervulden of degenen van de enkelvoudige taak die gingen multitasken.

Zolang de context consistent bleef werd er beter gepresteerd. Volgens de onderzoekers lijkt het erop dat onze vaardigheid om diverse taken tegelijk te doen afhankelijk is van de context waarin we de vaardigheid in eerste instantie hebben geleerd. Kortom, goed multitasken is wel degelijk mogelijk wanneer je dit vanaf het begin bij het aanleren van de vaardigheden jezelf hebt eigen gemaakt.

Dit artikel is onderdeel van het dossier Werk slimmer niet harder op mt.nl. Dit dossier wordt mede mogelijk gemaakt door Microsoft. Lees ook: