Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Managers doen precies waarvoor ze niet zijn aangenomen

'Verbaasd en vaak zelfs geschokt' is Tica Peeman, als ze weer eens een bestuursvergadering bijwoont. 'De agenda is vaak vol inhoud en details

'Verbaasd en vaak zelfs geschokt' is Tica Peeman, als ze weer eens een bestuursvergadering bijwoont. 'De agenda is vaak vol inhoud en details.' Als het managementteam zich buigt over inhoud en details, dan hoeft de organisatie dat niet te doen. Dat is een slecht teken, want dat betekent dat iedereen precies doet waar hij niet voor is aangenomen. Voor de goede orde Nog even voor de goede orde dan: een managementteam heeft zich bezig te houden met strategische en tactische vraagstukken. Strategisch niveau gaat over het ‘waarom’ en ‘waartoe’ en heeft dus betrekking op het probleem en het doel. Tactisch management gaat over de randvoorwaarden of criteria waaraan mogelijke oplossingen voldoen. Het operationele niveau gaat over de concrete oplossingen. Omgekeerde wereld Wat er gebeurt in organisaties waar het managementteam te veel bezig is met operationele zaken is dat medewerkers zich druk gaan maken over strategische zaken. ‘Waarom doen we dit?’. ‘Wat is het doel hiervan?’, zijn dan vragen die je vaak in de wandelgangen hoort. Ik vind dat zelf altijd een veeg teken. Mijn hypothese is dat als medewerkers zich druk maken over waarom zaken gebeuren zoals ze gebeuren in een organisatie, dit komt omdat het management zich te weinig bezighoudt met deze vragen en teveel op details zit. Definiëren van output Filip Vanderdriessche zegt: ‘management is het definiëren van output (verwijst naar het doel, het waarom en waartoe) en het omschrijven van de noodzakelijke criteria daarbij’. Als managementteams dat gaan doen, krijgen medewerkers weer de ruimte om te doen waar zij voor zijn: het uitvoeren en bedenken van het ‘hoe’ en ‘wat’. Het zou mooi zijn als we onszelf weer bij de leest gaan houden. Auteur Tica Peeman organiseert binnnenkort een masterclass Team Management aan zee, waarin ze op een informatieve en interactieve manier aan de slag gaat met teams om de basiskennis over teams op peil te brengen.
Je leest nu: Managers doen precies waarvoor ze niet zijn aangenomen

Als het managementteam zich buigt over inhoud en details, dan hoeft de organisatie dat niet te doen. Dat is een slecht teken, want dat betekent dat iedereen precies doet waar hij niet voor is aangenomen.

Voor de goede orde

Nog even voor de goede orde dan: een managementteam heeft zich bezig te houden met strategische en tactische vraagstukken. Strategisch niveau gaat over het ‘waarom’ en ‘waartoe’ en heeft dus betrekking op het probleem en het doel. Tactisch management gaat over de randvoorwaarden of criteria waaraan mogelijke oplossingen voldoen. Het operationele niveau gaat over de concrete oplossingen.

Omgekeerde wereld

Wat er gebeurt in organisaties waar het managementteam te veel bezig is met operationele zaken is dat medewerkers zich druk gaan maken over strategische zaken. ‘Waarom doen we dit?’. ‘Wat is het doel hiervan?’, zijn dan vragen die je vaak in de wandelgangen hoort. Ik vind dat zelf altijd een veeg teken. Mijn hypothese is dat als medewerkers zich druk maken over waarom zaken gebeuren zoals ze gebeuren in een organisatie, dit komt omdat het management zich te weinig bezighoudt met deze vragen en teveel op details zit.

Definiëren van output

Filip Vanderdriessche zegt: ‘management is het definiëren van output (verwijst naar het doel, het waarom en waartoe) en het omschrijven van de noodzakelijke criteria daarbij’. Als managementteams dat gaan doen, krijgen medewerkers weer de ruimte om te doen waar zij voor zijn: het uitvoeren en bedenken van het ‘hoe’ en ‘wat’.

Het zou mooi zijn als we onszelf weer bij de leest gaan houden.

Auteur Tica Peeman organiseert binnnenkort een masterclass Team Management aan zee, waarin ze op een informatieve en interactieve manier aan de slag gaat met teams om de basiskennis over teams op peil te brengen.