Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Manager weet geen raad met medewerker

Je leest nu: Manager weet geen raad met medewerker

De moderne manager is dusdanig vervreemd van de werkvloer dat hij zijn medewerkers niet meer begrijpt. Elementaire leidinggevende vaardigheden zijn ondergesneeuwd. Om hun draai weer te vinden, kunnen zij een even eenvoudig als doeltreffend managementmodel toepassen.

 

In de afgelopen vijftien jaar is het aantal managers verdrievoudigd. Volgens Berenschot telt Nederland er nu ruim 300.000. Dat is 4,6 procent van de werkzame beroepsbevolking. De groei van het aantal leidinggevenden houdt echter niet gelijke tred met de ontwikkeling van de professie. Veel leidinggevenden hebben hun kernkwaliteit – het aansturen van medewerkers – onvoldoende in de vingers. In nagenoeg elk onderzoek naar de kwaliteit van leidinggevenden, oogsten managers een onvoldoende of hooguit een magere voldoende.

De oorzaken van dit euvel zijn ook bekend. Managers besteden slechts 27 procent van hun tijd aan leidinggeven, aldus onderzoek van Ipsos. De meeste tijd gaat op aan de werkzaamheden als het schrijven van rapporten en het maken van analyses. Duitse managers doen het een stuk beter. Zij besteden de helft van hun tijd aan leidinggeven.

Vrijheidscultuur

De falende manager is het gevolg van de typische Nederlandse vrijheidscultuur die toezicht en autoriteit heeft ontmanteld. Zelfstandigheid van medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel. Controle wordt gewantrouwd. Managers die hun leidinggevende kwaliteiten onvoldoende beheersen, hebben door deze weerstanden de neiging om het aansturen van medewerkers nog meer in te binden.

Medewerkers zien de onkunde van hun leidinggevenden echter met lede ogen aan. Zij verwachten van hun managers uitdagend werk, duidelijke instructies, teambuilding, inspiratie en feedback. Naarmate de turbulentie in organisaties toeneemt, verlangen medewerkers meer van hun managers. Het probleem van veel managers is dat ze niet meer weten hoe ze daar succesvol in kunnen zijn. Ruimte om hun leidinggevende competenties te repareren is er nauwelijks. Voor de vele uren training die dit vergt, ontbreken uren en budget.

Panacee-model

Het Panacee-model is ontwikkeld om leidinggevenden via het dagelijks werk de grip terug te geven op hun oorspronkelijke kernvaardigheden: het aansturen van medewerkers. Het begrip is de samenstelling van de begrippen Programmeren, Activeren, Normeren, Animeren, Controleren, Evalueren en Evolueren. Bij elke leidinggevende taak die de manager uitvoert, dient hij deze stappen te doorlopen.

Daardoor komen niet alleen de juiste vragen aan bod in het werk van de manager, maar is hij ook genoodzaakt om de juiste antwoorden te geven. In het begin voelt het doorlopen van deze stappen in het Panacee-model* aan als het volgen van autorijles. Onwennig en omslachtig in het begin. Maar door frequente toepassing verkrijgt de managers steeds meer souplesse in effectief leidinggeven.

Hierdoor winnen managers op een natuurlijke manier aan gezag. Door het gedetailleerde proces waarmee zij hun leidinggevende kwaliteiten leren beheersen, vermijden zij cultureel bepaalde weerstanden tegen autoriteit. Zij dragen aantoonbaar bij aan het succes van de organisatie.

Door: Dr. Nico Schraag, zelfstandig coach en trainer, deeltijdhoogleraar, o.a. verbonden aan VentureLab Universiteit Twente.

Lees ook het boek Kleur bekennen – kleedkamergesprekken over leiderschap