Winkelmand

No products in the cart.

Einde aan ergenis over auteursrechten?

Een gezamenlijke aanpak van VNO-NCW, MKB-Nederland en organisaties als Buma en Sena moet de klachten van ondernemers over kosten en inning van auteursrechten verminderen. De voorgestelde maatregelen klinken echter nogal vaag.

Je leest nu: Einde aan ergenis over auteursrechten?

Ondernemers hebben er een hekel aan: inningsorganisaties zoals Buma/Stemra, Sena, Thuiskopie en Reprorecht teisteren de ondernemer met een stortvloed aan slecht te controleren facturen en hoge prijzen voor het gebruik van muziek, film, tekst enzovoort.

 

Vanaf 1 januari gaat Buma, tot grote onvrede van ondernemers, ook Youtube beboeten. Dat betekent dat uw geinige embedded filmpje op uw eigen site u veel geld kan kosten, mits Youtube met het filmpje enig auteursrecht schendt.

 

Plan

Volgens het FD hebben de auteursrechtorganisaties samen met VNO-NCW en MKB-Nederland nu een plan opgesteld met afspraken over het vereenvoudigen van de heffingsgrondslag voor auteursrechten, het terugdringen van het aantal rekeningen en het certificeren van de organisaties zelf.

 

“Er zijn klachten van ondernemers over sommige collectieve beheersorganisaties, zowel over de wijze van inning als de onderbouwing van in rekening gebrachte bedragen. Dat heeft geleid tot onvrede bij bedrijven”, schrijven de inningsorganisaties in een brief die zij samen met de werkgeversclubs hebben gestuurd aan de ministeries van Economische Zaken en Justitie.

 

Voice

De auteursrechtorganisaties hebben zich inmiddels verenigd in Voice. Die organisatie heeft een gedragscode met een klachtenprocedure. Daar wordt nu ook certificering aan toegevoegd. Volgens de organisaties wordt lidmaatschap daarmee een keurmerk. “Wie zich er niet aan houdt, kan worden geroyeerd.” Dat klinkt leuk, maar betekent niet dat u niet hoeft te betalen aan een geroyeerde partij.

 

Sinds kort bieden Buma en Sena bedrijven per jaar één rekening aan. er wordt nu onderzocht of dat voor meer organisaties kan. Ook elektronische facturering wordt onderzocht.

 

Om de klachten over onduidelijkheid tegemoet te komen, stellen de organisaties een ‘logisch en transparant systeem van betalingsgrondslagen’ voor. De voorkeur gaat daarbij uit van pay per use, dus tarieven op basis van feitelijk gebruik.

 

Onder toezicht van Economische Zaken wordt een werkgroep opgesteld om de plannen verder uit te werken.

 

Tweede Kamer

Het plan komt nogal magertjes over. De Tweede Kamer vroeg het kabinet vorig jaar om ‘te bewerkstelligen dat er één beheersorganisatie ontstaat en dat ondernemers jaarlijks nog maar één factuur ontvangen.’ Het kabinet gaat echter uit van zelfregulering. Wel ligt er een wetsvoorstel klaar om de transparantie van en het toezicht op de auteursrechtenorganisaties te vergroten.

 

De plannen van de werkgevers- en de inningsorganisaties steken wat mager af bij het verzoek van de Tweede Kamer. De organisaties komen de wensen van de Kamer weliswaar een beetje tegemoet, maar harde doelstellingen ontbreken. Het is nog de vraag of die vrijblijvendheid u ten goede komt.