Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Dit zijn de nieuwe regels rond zorgverlof en flexkrachten in 2015

De regels rond het aannemen en ontslaan van flexkrachten en de rechten die werknemers hebben op onder meer zorgverlof veranderen per 1 januari 2015. Hier heb je als ondernemer met personeel rekening mee te houden:

Je leest nu: Dit zijn de nieuwe regels rond zorgverlof en flexkrachten in 2015

Payroll

De Wet Werk en Zekerheid brengt de meest ingrijpende veranderingen mee voor ondernemers die regelmatig personeel aannemen en inhuren. Werknemers die via een payrollbedrijf werken, krijgen vanaf januari 2015 dezelfde ontslagbescherming als hun collega’s die wel rechtstreeks bij een werkgever in dienst zijn.

Proeftijd

Proeftijd wordt verboden bij tijdelijke contracten van zes maanden of korter. Als de looptijd meer dan zes maanden is en korter dan twee jaar, dan is de maximale proeftijd een maand. Als een tijdelijk contract wordt verlengd dan mag er in het nieuwe contract geen nieuwe proeftijd worden opgenomen.

Verlengen

Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer geldt de zogenoemde aanzegtermijn: de werkgever moet uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract schriftelijk laten weten of het contract wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden.  Anders is de werkgever een vergoeding van een maandsalaris verschuldigd aan de werknemer.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract mag niet meer. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor de werkgever die kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Oproepkrachten

Oproepkrachten die worden opgeroepen maar hun werk niet kunnen doen vanwege bijvoorbeeld slecht weer, krijgen toch betaald. Deze loondoorbetalingsplicht kan in de eerste zes maanden worden uitgesloten in de arbeidsovereenkomst.

Zie ook, uit de Sprout how to-database:
Flexibele werknemers inhuren
De duurste fouten bij het ontslaan van werknemers
Regels en verplichtingen bij personeel in dienst

Vanaf 1 juli: na 3 contracten/2 jaar aanspraak op vast contract

De belangrijkste wijziging die de Wet Werk en Zekerheid met zich meebrengt, is vooruitgeschoven tot 1 juli: vanaf dat moment ontstaat er een vast contract als de werknemer na 3 tijdelijke contracten of langer dan 2 jaar bij de werkgever blijft werken. Een reeks van tijdelijke contracten wordt doorbroken als er een periode van meer dan 6 maanden tussen ligt. Bij de berekening van de periode van 2 jaar tellen periodes van 6 maanden (of korter) tussen de tijdelijke contracten mee.

Ouderschapsverlof

De aanpassing van de Wet Arbeid en Zorg gaat ook in per 1 januari en zorgt voor (iets vaker?) lege plekken op de werkvloer. Ouders krijgen om te beginnen een onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind, bovenop het huidige kraamverlof van twee dagen. Daarvoor hoeven ze niet langer, zoals voorheen, minimaal één jaar in dienst zijn. 

Bevallingsverlof

Het bevallingsverlof van moeders bij een langdurige ziekenhuisopname van het pasgeboren kind wordt verlengd. Een moeder krijgt de gelegenheid om na de ziekenhuisopname haar kind tien weken thuis te verzorgen. Straks mag het bevallingsverlof vanaf de 6e week na de bevalling in deeltijd opgenomen worden over een periode van maximaal 30 weken.

Flexibel verlof

Door een aanpassing van de Wet aanpassing arbeidsduur mogen werknemers voortaan elk jaar vragen om een andere arbeidsduur. Tot nu toe kon dat maar één keer per twee jaar. Hierdoor kan ook verlof flexibeler worden opgenomen.

Pleegzorg- en adoptieverlof

Werknemers kunnen straks in overleg met de werkgever hun verlof gespreid opnemen. Dat is nu nog vier weken aaneengesloten. Er komt ook een verruiming van de opnametermijn van 18 naar 26 weken rond opname van het kind.