Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

De 7 belangrijkste regels over vakantiedagen

Voor veel bedrijven zijn de zomermaanden komkommertijd. De meeste werknemers hebben hun vakantieaanvragen dan ook al ingediend. Maar hoe zit het nu ook alweer met de vakantieregels? Annelieke Fenstra zet de meest gestelde vragen en antwoorden van ondernemers op een rij.

Je leest nu: De 7 belangrijkste regels over vakantiedagen

1. Hoeveel vakantiedagen hebben werknemers?

Hoeveel vakantiedagen jouw werknemers hebben, is afhankelijk van het aantal uur dat zij per week werken. In de wet is vastgelegd dat werknemers beschikken over tenminste viermaal de wekelijkse arbeidsduur. Dus werkt jouw werknemer 40 uur per week, dan heeft hij minimaal recht op 4 x 40 = 160 vakantie-uren. Dat zijn 20 vakantiedagen per jaar. Vaak is het zo dat werknemers met een fulltime dienstverband beschikken over 25 vakantiedagen.

2. Kunnen vakantiedagen worden meegenomen naar volgend jaar? 

Ja, dat mag. Hierbij moet wel een onderscheid worden gemaakt in het ‘soort’ vakantiedag. Zoals hierboven aangegeven hebben werknemers wettelijk gezien recht op viermaal de wekelijkse arbeidsduur. Dit zijn de zogenaamde wettelijke vakantiedagen. Deze dagen vervallen een halfjaar na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

Opgebouwde wettelijke vakantiedagen in 2017 vervallen dus op 1 juli 2018. Werknemers hebben vaak meer vakantiedagen dan alleen de wettelijke vakantiedagen, de zogenaamde ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. Deze dagen vervallen pas na vijf jaar.

3. Wanneer mag een vakantieaanvraag geweigerd worden?

In principe moet een werkgever haar werknemers in de gelegenheid stellen om vakantie op te nemen. Er zijn slechts een paar situaties denkbaar waarin een vakantie geweigerd mag worden:
– als er sprake is van een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’;
– als de werknemer zelf niet meer beschikt over voldoende vakantiedagen, of
– indien binnen een bedrijf of branche speciale regels zijn vastgesteld in de cao of arbeidsovereenkomst over het opnemen van vakantiedagen tijdens piekperiodes.

Van een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ is trouwens niet snel sprake. Denk hierbij aan de situatie dat de werkzaamheden door niemand anders uitgevoerd kunnen worden en hierdoor de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Dit is dus niet snel het geval.

4. Wat gebeurt er als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie?

Als een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie moeten deze vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen. Dit is natuurlijk alleen het geval als de werknemer zich daadwerkelijk ziek meldt, gehoor geeft aan oproepen van de bedrijfsarts en meewerkt aan het re-integratietraject.

Lees ook:
Waarom ondernemers te weinig op vakantie gaan
Waarom Bynder dolgelukkig is met onbeperkte verlofdagen

5. Mag een zieke werknemer vakantie opnemen?

Ook tijdens ziekte moet een werknemer in de gelegenheid worden gesteld om vakantiedagen op te nemen. Van het re-integratietraject moet een werknemer immers ook kunnen uitrusten. Wel is het van belang dat de bedrijfsarts of arbodienst een oordeel geeft over het opnemen van vakantiedagen. De werknemer moet de vakantie natuurlijk niet opnemen om de re-integratie te ontwijken. Ook mag de vakantie de re-integratie niet in de weg staan.

6. Kunnen vakantiedagen uitbetaald worden?

Alleen de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden uitbetaald. De werknemer kan daarvoor kiezen. Wettelijke vakantiedagen zijn dagen die de werknemer echt moet benutten om uit te rusten. Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden de opgebouwde, maar niet-genoten vakantiedagen wel uitbetaald, ook als dit wettelijke vakantiedagen zijn.

7. Mag je als werkgever verplichte vrije dagen aanwijzen?

Dit mag als dit in de cao, de arbeidsovereenkomst of in het personeelshandboek is geregeld. Zo hebben veel werkgevers geregeld dat de dag na Hemelvaart een verplichte vrije dag is. In sommige branches bestaat zelfs een collectieve verplichte vakantieperiode, denk aan de ‘bouwvak’.