Winkelmand

Geen producten in je winkelmand.

Businesstycoons: ‘De crisis is voorbij’

Je leest nu: Businesstycoons: ‘De crisis is voorbij’

De crisis heeft zijn dieptepunt bereikt. Herstel staat in de sterren en er zijn belangrijke lessen geleerd. Dat stellen ceo’s van 5600 mondiaal opererende ondernemingen.

Strategisch adviesbureau Roland Berger vroeg hen naar hun verwachtingen over de nabije toekomst.

De gemiddelde economische groei komt volgens deze businesstycoons uit op 1,1 procent. Voor volgend jaar verwachten zij een groei van 1,6 procent. China is de trekker van het herstel met een groei van 8,5 procent voor dit jaar en nog een acht voor 2011. Europa en Japan hobbelen achteraan in het herstel met een groei van slechts een procentje per voor 2010 en 2011.

Gevolg van bezuinigingen

Het optimisme van de ceo’s is gebaseerd op rigoureuze bezuinigingen die afgelopen jaar zijn doorgevoerd. Vooral in de personeelskosten werd diep gesneden. Gemiddeld werden deze kosten met negen procent teruggedrongen. In de VS werd het hardst gesaneerd. Daar ligt de gemiddelde kostenreductie boven de 10 procent. In Europa blijft die tien procent reductie voor 40 procent van de bedrijven het doel. Ruim een derde wist  de arbeidskosten met meer dan tien procent terug te dringen.

Donkere wolkjes

Dat de ceo’s groei verwachten, betekent niet dat ze geen beren op de weg zien. Vooral de kredietverlening door de banken is een punt van zorg. In de crisis werd de helft van alle bedrijven geconfronteerd met strengere kredietvoorwaarden en hogere kapitaalskosten. De afgelopen twee jaar was voor 40 procent van de ondervraagden de liquiditeitspositie een kritiek punt in de bedrijfsvoering. Vandaag de dag geldt dat nog voor 20 procent. Vooral bedrijven in China, Oost Europa en het Midden Oosten hebben nog serieuze liquiditeitsproblemen. In Europa geldt dat ‘slechts’ voor 15 procent. 

Veruit de meeste bedrijven hebben hun cashpositie verbeterd door strak te sturen op hun crediteuren. Voor ruim driekwart van de ceo’s was dit dé maatregel. Slechts een derde heeft geprobeerd nieuwe bankleningen los te peuteren.

Azië trekt het herstel

De ceo’s zien de Aziatische economieën als eerste opveren. Driekwart verwacht daar het eerste herstel. De voorspellingen voor Europa zijn minder goed. Een derde van de executives denkt dat Europa komend jaar nog niet zal profiteren van de upswing die Azië als eerste, gevolgd door Noord Amerika, zal doormaken.

Andere strategie

Veruit de meeste bedrijven (69%) gaan zich de komende jaren verder focussen op de core activiteiten. Verder denkt ruim 60 procent van de ceo’s extra te kunnen profiteren door nieuwe producten of diensten te introduceren. Productvernieuwing als groeistrategie is vooral the American way. Aziatische ceo’s denken de komende periode te kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot nieuwe markten. De groei gaat worden gefinancierd met eigen middelen. Een derde van de ceo’s vreest dat ze te weinig middelen kunnen vrijmaken om te investeren en optimaal te profiteren van de aantrekkende wereldeconomie. Daarnaast zien ze dat hun collega’s (en dus zijzelf) behoorlijk gehavend zijn door de crisis. Ze zijn veel minder dan vroeger bereid risico’s te nemen. Een derde van de ondervraagden ziet daar een gevaar in voor het verwacht herstel.

Lessen:

De consultants van Roland Berger zien vier belangrijke lessen die geleerd moeten worden uit de afgelopen periode:

 1. Bedrijven blijken kwetsbaar in hun liquiditeitspositie. De buffers moeten vergroot worden tot een niveau dat hoger ligt dan voor de crisis.
   
 2. Ook de vermogenspositie verdient aandacht. De crisis heeft de vermogenspositie van de meeste bedrijven aangetast. De equity positie moet versterkt worden.
   
 3. Veel van de kostenstructuren bleken te rigide om met de stilvallende markten om te kunnen gaan. Bedrijven moeten flexibeler worden zodat ze sneller op dramatisch veranderende marktomstandigheden kunnen inspelen.
   
 4. Er bestaat een reëel gevaar dat er te hard wordt gesneden. Om te profiteren van het herstel moeten de fundamenten nu al gelegd zijn of heel snel gelegd worden. Voortgaande bezuinigingen bedreigen toekomstige groei.
   

Lees ook het boek "Crisis? Hoezo crisis?"