Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Breaking: vrouwen zijn niet minder ambitieus (ze definiëren succes alleen anders)

Breaking: vrouwen zijn niet minder ambitieus (ze definiëren succes alleen anders)
Je leest nu: Breaking: vrouwen zijn niet minder ambitieus (ze definiëren succes alleen anders)

Vrouwen willen best een hoge positie, ze zien alleen eerder dat er ook problemen aan kleven, blijkt uit nieuw onderzoek.

Vrouwen en het glazen plafond op hun werk, het blijft een veelvuldig terugkerend onderwerp. Een nieuwe reeks onderzoeken van Harvard Business School probeert verklaringen te vinden voor het gebrek aan vrouwen in de top. Zo schreven Francesca Gino (hoogleraar aan Harvard Business School), Alison Wood Brooks (assistent professor) en Caroline Wilmuth in een recent blog over hun bevindingen dat mannen en vrouwen andere voorkeuren hebben als het gaat om het bereiken van hoge posities in het bedrijfsleven. ‘Meer specifiek ontdekten we dat de levensdoelen en behaalde resultaten die mannen en vrouwen associëren met professionele voortgang verschillen.’

Vrouwen minder competent

Uit eerdere onderzoeken bleek al dat vrouwen vaak beschouwd worden als minder competent dan mannen, en dat het hen zou ontbreken aan leiderschapspotentieel. Vanwege deze perceptie worden er op de werkvloer vaker vraagtekens gezet bij hun ideeën en vaardigheden dan bij mannen. De barrières waar ze mee te kampen hebben, zijn dan ook vaak institutioneel van aard.

Mannen dominanter en meer competitief

Ook bleek uit eerdere onderzoeken dat mannen zich vaker dominant en zelfs agressief op de werkvloer gedragen. Ze zouden eerder het initiatief nemen in onderhandelingen en al van jongsaf meer competitief zijn ingesteld, ook wat hun keuze van studie en carrièrepad betreft.

Meer levensdoelen maar minder gericht op macht

Het nieuwe onderzoek spreekt deze bevindingen niet tegen; het geeft eerder meer inzicht. Zo werd in een van de onderzoeken aan 800 – mannelijke én vrouwelijke – werknemers gevraagd hun belangrijkste levensdoelen naar belang te rangschikken. Het ging om zaken die vrijwel dagelijks je gedachten beheersen, om waar je nu echt om geeft en zaken die vervolgens je gedrag en te nemen beslissingen beïnvloeden. Bijvoorbeeld: ‘een vaste relatie’, ‘regelmatig sporten’, ‘een georganiseerd leven leiden’, ‘het bereiken van een machtspositie’. Vergeleken met mannen gaven vrouwen veel meer doelen aan en was slechts een zeer bescheiden aandeel gewijd aan zaken als macht.

Bevestiging clichébeeld

Dit laatste komt weer overeen met bevindingen uit eerdere studies: mannen zouden veel meer gemotiveerd zijn door het idee van macht. De conclusies van Gino, Wood Brooks en Wilmuth bevestigen het clichébeeld dat vrouwen meer gemotiveerd worden door zaken als warme en nauwe banden met anderen.

Lagere inschatting van toekomstperspectief

In een ander onderzoek uit de serie van Harvard Business School werd 2 jaar lang aan 630 afgestudeerden van een top MBA-programma gevraagd of ze hun professionele voortgang konden aangeven op een schaal van 1 tot 10. Het ging daarbij om hun huidige positie, hun ideale positie en de positie die ze realistisch gezien dachten te kunnen behalen. Tussen de mannen en vrouwen bestond amper verschil in hun huidige positie, evenals in hun ideale positie. Vrouwen schaalden echter de positie de ze ook daadwerkelijk zouden kunnen behalen vele malen lager in.

Moeite met het kiezen van de na te jagen doelen

Volgens de onderzoekers denken vrouwen over het algemeen dat ze minder tijd hebben om meer doelen te bereiken. ‘Vrouwen hebben daarom meer moeite met het kiezen van welke doelen ze nu zullen gaan najagen en wat ze vervolgens bereid zijn hiervoor op te offeren. Vrouwen zien daarbij machtsgerelateerde doelen meer gepaard met negatieve uitkomsten dan mannen’, aldus Gino, Wood Brooks en Wilmuth. Zelfs als een hoge positie even makkelijk haalbaar is voor mannen als vrouwen beschouwen ze een dergelijke plek toch als minder aantrekkelijk.

Promotie minder snel geaccepteerd

In een onderzoek onder 200 executives werd gekeken naar de mogelijke positieve en negatieve reacties ten aanzien van een hypothetische promotie. Vrouwen en mannen reageerden allebei even positief op de voorgestelde promotie. In hun negatieve reacties waren de vrouwen echter veel sterker en meer uitgesproken dan de mannen. Vrouwelijke particpanten gaven aan dat ze de promotie minder snel zouden accepteren dan de mannelijke particpanten.

Wat is succes?

‘Vrouwen,’ zo concluderen de onderzoekers, ‘zijn niet minder ambitieus dan mannen. Ze hebben evenveel ambitie om te slagen als mannen. Maar wat succes nu precies betekent, lijkt bij vrouwen alleen anders.’

Lees ook: