Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Arie Koornneef (ASN): ‘Als het gaat om duurzaamheid, denken we niet in concurrentie’

Zijn voorganger Ewoud Goudswaard liet de bank ASN groeien, nu is het de taak aan de nieuwe directeur Arie Koornneef om de bank nog duurzamer te maken. Over zijn toekomstvisie, politiek en duurzame dienstverlening.

Arie Koornneef is per januari officieel aangesteld als directeur van ASN Bank. Onder zijn hoede moet de bank nog duurzamer worden. Een profiel.
ASN
Je leest nu: Arie Koornneef (ASN): ‘Als het gaat om duurzaamheid, denken we niet in concurrentie’

Arie Koornneef is geen onbekende binnen moederbedrijf De Volksbank: in 2001 begon hij bij SNS als consultant op de marketingafdeling, na een carrière als hoofd fondsenwerving bij Simavi en Youth for Christ. In negen jaar werkte hij zich op tot directeur marketing van de Utrechtse bank, waarmee hij in 2011 een Financial Marketing Award in ontvangst nam.

In 2013 werd Koornneef directeur Marketingstrategie en Innovatie, bij ASN Bank is hij verantwoordelijk voor onder andere marketing, communicatie en duurzaamheidsbeleid. Joyce van der Est, met wie hij samen de directie vormt, is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan klanten.

Wat trof u aan op het gebied van marketing toen u in januari als directeur aantrad?

‘Er was door mijn voorgangers uiteraard al nagedacht over marketing en communicatie, maar wat ik nog sterker neer wilde zetten was de voorbeeldfunctie die wij willen vervullen als bank op het gebied van duurzaamheid. In communicatie-uitingen, ons imago en vanuit onze dienstverlening moet duidelijk zijn dat wij een betere wereld willen maken.’

Uw voorganger, Ewoud Goudswaard, plaveide de weg aardig voor u. In vijftien jaar groeide het aantal klanten van 150.000 naar ruim 645.000. Wat wilt u anders doen?

‘We hebben een enorme groei doorgemaakt, daar heeft Ewoud jaren aan gewerkt samen met Joyce en Jeroen. Ik wil niet iets anders doen, maar daarop voortborduren. Het doel dat Joyce en ik als directie voor de bank hebben gesteld is om in 2030 een klimaatpositieve balans te hebben. Dat betekent dat alle gelden die wij beleggen en financieren een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. We investeren enkel nog in bedrijven die aantoonbaar aan een betere wereld bijdragen.’

Waar blijkt die voorbeeldfunctie van de bank op het gebied van duurzaamheid nog meer uit?

‘We willen ook andere financiële instellingen inspireren om zich duurzamer te manifesteren. Twee jaar geleden, tijdens de klimaattop in Parijs, heeft ASN initiatief genomen om samen met elf andere financiële instellingen na te denken over een methodiek om de klimaatimpact van investeren en financieringen beter te meten. Dat hebben we inmiddels aangeboden aan de Nederlandse klimaatgezant in Parijs, onder andere met ABN Amro en Triodos Bank.’

Toen Rutte 3 begon, schreef een van jullie medewerkers op jullie website dat het kabinet geen ruggengraat had ten opzichte van klimaat, dat het op haar handen zat. Hoe kijkt u daar nu tegenaan?

‘Aan het begin waren we zeker sceptisch, maar we zien inmiddels meer tekenen dat de verschillende partijen binnen het kabinet zich wel in willen zetten voor duurzaamheid. D66 en VVD hebben bijvoorbeeld een motie ingediend over het bouwen van gasloze woningen, die werd aangenomen. Ook de instelling van minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes ten opzichte van de gaswinning in Groningen is een goed teken dat duurzaamheid belangrijker wordt.’

ASN profileert zich als duurzame bank, terwijl anderen ook steeds duurzamer worden. Is dat niet bedreigend voor jullie imago?

‘Als het gaat om duurzaamheid, denken we niet in concurrentie. We zijn heel open in methodes en denkbeelden, want met hoe meer instellingen we werken aan een betere wereld, des te meer impact hebben we. Toen wij overgingen richting De Volksbank in 2017, hebben zij ons duurzaamheidsbeleid ook geadopteerd voor andere merken als SNS en RegioBank. Daarbij blijven wij de voorloper op het gebied van duurzaamheid: sinds 1993 hebben wij daar al een duidelijke visie op.’

Zien jullie dat duurzaamheid ook iets is dat leeft onder klanten?

‘Je merkt dat de jongere generatie duurzaamheid echt hoog in het vaandel heeft staan. Ze zijn meer bezig met de aarde van morgen, iets waar wij hen graag bij ondersteunen. Wij willen jonge ondernemers faciliteren om duurzame ideeën een stap verder te brengen. Bijvoorbeeld door crowdfundingcampagnes in samenwerking met een extern platform, door ze te helpen met ons netwerk en partijen te koppelen.’ 

Er bestaat een grote cognitieve dissonantie over het onderwerp: gemak gaat vaak nog voor het geweten. Hoe gaan jullie daarmee om?

‘We willen met onze diensten graag laten zien dat duurzaamheid heel gemakkelijk kan zijn. Dat gaat allereerst met behulp van voorlichting en informatie. We willen een voorloper zijn in het verstrekken van dienstverlening in plaats van enkel een duurzaam product.’

‘Neem bijvoorbeeld het verduurzamen van een woning. Veel klanten zijn erin geïnteresseerd, maar informatie is lastig en op veel verschillende plekken op het internet te vinden. Informatie over wat er allemaal te doen valt is niet altijd even toegankelijk, laat staan de informatie over subsidieregelingen. Daar kunnen wij een rol in spelen, met een platform waarop alle informatie gebundeld is. Duurzaamheid moet veel meer overlap krijgen met gemak.’

Dat gemak uit zich in ieder geval niet in het feit dat jullie geen kantoren hebben waar klanten binnen kunnen lopen met vragen.

‘We hebben van oorsprong kantoren gehad, maar die hebben wij inderdaad inmiddels niet meer. We helpen onze klanten digitaal en mobiel, iets wat goed past bij de jongere doelgroep waar we op mikken. We hebben geen adviesproducten op het gebied van beleggen, dus we hebben ervoor gekozen dit digitaal op te lossen. We komen in 2018 met een duurzame hypotheek, dan wordt advies belangrijker. Op dat moment gaan we ook kijken of kantoren nodig zijn om klanten te ondersteunen.’