Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

Vijf gezondheidsrisico’s van overwerk

Te lange werkuren maken leidt tot serieuze gezondheidsrisico’s. Dit zijn de 5 grootste gevaren.

Vijf gezondheidsrisico’s van overwerk
Je leest nu: Vijf gezondheidsrisico’s van overwerk

Veel overwerken lijkt misschien strategisch slim, maar het kan leiden tot serieuze gezondheidsproblemen. Dat werd onlangs in diverse onderzoeken wetenschappelijk vastgesteld. Waar moet je dan zoal aan denken? Aan deze vijf risico’s:

#1. Meer kans op een beroerte

Mika Kivimäki, hoofd epidemiologie en volksgezondheid aan de University College in Londen, ontdekte onlangs dat het werken van veel uren de kans op een beroerte met maar liefst 33 procent verhoogt. Daarnaast is er ook een 13 procent grotere kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Samen met zijn onderzoeksteam bestudeerde Kivimäki de gegevens van 25 studies waar ruim 600.000 mannen en vrouwen bij betrokken waren. Het ging daarbij om mensen die gemiddeld zo’n 55 uur per week werken, ten opzichte van werknemers die wekelijks rond de 35 tot 40 uur aan hun werk besteden.

Om de juiste data te verzamelen, werden de participanten, uit Europa, de Verenigde Staten en Australië gemiddeld acht en half jaar gevolgd. In het onderzoek werd rekening gehouden met factoren als leeftijd, sekse en de socioeconomische status. Ook werd gekeken naar andere gezondheidsfactoren als roken, regelmatig alcoholgebruik en sporten. ‘Opvallend genoeg steeg de kans op een beroerte met tien procent  mensen die gemiddeld tussen de 41 en 48 uur werken. De kans steeg vervolgens zelfs naar 27 procent wanneer er gemiddeld 49 tot 54 uur wekelijks werd gewerkt,’ aldus Kivimäki.

#2. Meer kans op diabetes door slecht fysiek herstel

Diezelfde hoogleraar concludeerde vorig jaar in een eerdere studie ook al het verband tussen meer dan 55 uur per week werken en een verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetes type-2. Het ging hier overigens wel om mensen uit de lagere economische sector. Een verklaring was volgens Kivimäki mogelijk dat al die lange werkuren fysiek herstel moeilijk maken, ‘met name door te weinig lichaamsbeweging, onvoldoende slaap en ongezonde voeding.’

#3. Vaker overmatig alcoholgebruik

Eerder dit jaar wees Marianna Virtanen, hoogleraar en epidemiologe verbonden aan het Finnish Institute of Occupational Health, al op het risico van verhoogd alcoholgebruik onder veelwerkers. In haar onderzoek werden de gegevens van ruim 333.000 werknemers uit veertien landen bekeken.
Bij mannen zou het gaan om gemiddeld meer dan drie bier, bij vrouwen om twee glazen wijn per dag. ‘Werknemers die gemiddeld meer dan 48 uur per week werken, drinken vaker alcohol op een niveau dat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt,’ zegt Virtanen. ‘Daarbij valt te denken aan cirrose, meer kans op kanker, of mogelijk een beroerte.’
Het rapport gaf aan dat het verhoogde alcoholgebruik waarschijnlijk een manier is om de stress van de lange uren en de werkdruk te verzachten. Tegelijkertijd zou het drinken van meer alcohol juist extra problemen op werk kunnen veroorzaken doordat men eerder ziek wordt, slecht presteert, er een grotere kans is op bedrijfsongevallen en het nemen van onverstandige besluiten.

#4. Verhoogde kans op depressies

Ook Virtanen publiceerde al eerder over het onderwerp van de lange werkuren. Een studie van drie jaar geleden wees op een verhoogd risico op depressies door al dat werken. Het ging hierbij om 1.626 mannen en 497 vrouwen, werkzaam in de Britse publieke sector, die gedurende zes jaar gevolgd werden. Degenen die gemiddeld elf uur per dag werkten, hadden tweeënhalf keer zoveel kans op depressies dan collega’s die vasthielden aan zo’n zeven à acht uur werk per dag.

#5. Productief ben je na 50 uur ook niet meer

Misschien zijn al die lange uren wel de prijs die betaald moet worden voor een felbegeerde promotie. Maar het idee dat er dankzij die uren ook daadwerkelijk meer werk wordt verzet, is dubieus. Zo publiceerde John Pencavel, hoogleraar economie aan Stanford University, vorig jaar een rapport waarin hij uiteenzet dat de productiviteit van mensen na 50 uur per week werken sterk daalt. Na 55 uur komt er helemaal weinig meer uit hun handen, aangezien het cognitieve vermogen ernstig omlaag gaat. Ook is er geen merkbaar verschil in productiviteit tussen 55 of 70 uur per week.
Frappant genoeg gebruikte Pencavel voor zijn studie data van munitiewerkers, met name vrouwen, tijdens de Tweede Wereldoorlog. ‘Maar de conclusies zijn ook indicatief voor nu en voor alle sectoren, waarbij na vele uren werken de productiviteit door vermoeidheid en gebrek aan energie sterk vermindert, ’ zo legt hij uit.
Al die overuren zouden beter ingezet kunnen worden voor meer slaap. Want, niet verrassend, eerdere studies wezen ook al uit dat een goede nachtrust ernstig lijdt onder het wekelijks maken van dit soort lange uren.

Lees meer: