Winkelmand

Geen producten in je winkelwagen.

CSO, verplaats je focus van minder slecht naar meer goed doen

De Chief Sustainabilty Officer (CSO) was nog niet zolang geleden een noviteit in de boardroom, maar is ondertussen bezig met een flinke opmars. Hoe vergroot je de impact van deze rol?

CSO, verplaats je focus van minder slecht naar meer goed doen
Je leest nu: CSO, verplaats je focus van minder slecht naar meer goed doen

De benoemingen van de eerste Chief Sustainability Officers schieten als paddestoelen uit de grond. Dit jaar stelden grote bedrijven als Citigroup, General Motors en Visa hun eerste CSO aan. En die groep zal alleen maar toenemen onder invloed van toenemende mondiale aandacht voor thema’s als klimaatverandering en sociale ongelijkheid.

Zowel investeerders als banken houden rekening met duurzame inspanningen van bedrijven als het aankomt op beslissingen over investeringen en leningen. De grootste vermogensbeheerder ter wereld BlackRock stelt zich strenger op voor ondernemingen die niet uitleggen hoe zij omgaan met klimaatverandering en gaf begin dit jaar aan meer rekening te houden met duurzaamheid in zijn beleggingsbeleid.

Vorig jaar ondertekenden 130 bankiers uit verschillende landen in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York de Principles for Responsible Banking, waarin ze beloven meer te doen om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Samen vertegenwoordigen de banken 47.000 miljard dollar aan vermogen. Dat is een derde van het vermogen dat bij banken wereldwijd is ondergebracht. Bijvoorbeeld ING wil vanaf 2025 geen bedrijven meer financieren die meer dan vijf procent van hun stroom opwekken met steenkool. En ABN AMRO heeft zich ten doel gesteld voor eind 2020 een miljard aan circulaire bedrijfsmiddelen en honderd circulaire projecten te financieren.

De rol van CSO is amper twee decennia oud en is nog steeds in ontwikkeling

Belangrijkste taak
Terug naar de CSO. In de C-suite duikt de rol vaker op, mede onder druk van de buitenwereld. De rol is amper twee decennia oud en is nog steeds in ontwikkeling. Studies tonen aan dat de rol varieert van branche tot branche en van bedrijf tot bedrijf, afhankelijk van het niveau van toewijding aan duurzaamheid. De CSO kent ook andere titels, zoals Chief Environmental Officer. In het algemeen is het de belangrijkste taak van de CSO om aandachtspunten en actiepunten te volgen en te identificeren en suggesties te doen over hoe het bedrijf mogelijk beter zou kunnen presteren. Dit betekent meer betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoorde activiteiten en minder bij maatschappelijk onverantwoorde activiteiten.

Wat is de afgelopen jaren precies de impact geweest van CSO’s op organisaties? Guoli Chen, Ruchunyi Fu en Yi Tang van Insead deden onderzoek onder meer dan vierhonderd grote Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven op zoek naar een antwoord. Een eerste voorspelbare conclusie: bedrijven met een CSO ontplooien meer maatschappelijk verantwoorde activiteiten (bijvoorbeeld investeringen om de CO2-uitstoot te verminderen) en minder sociaal onverantwoordelijke activiteiten ondernemen (bijvoorbeeld milieu vervuilen). Een belangrijke bevinding is dat de aanwezigheid van een CSO een groter effect heeft op bedrijven die ‘minder slecht doen’ dan ‘meer goed doen’. Dit effect is vooral zichtbaar bij bedrijven die op het verdachtenbankje zitten, zoals de tabaksindustrie.

‘De aanwezigheid van een CSO heeft een groter effect op bedrijven die ‘minder slecht doen’ dan ‘meer goed doen’

Vijf thema’s
De onderzoekers concentreerden zich op vijf dimensies van duurzaam ondernemen: gemeenschappen, diversiteit, werknemersrelaties, milieu en productkwesties – de onderwerpen waar beleggers doorgaans naar kijken. Op elk van deze thema’s zijn gestandaardiseerde metingen gedaan bij 442 unieke bedrijven van prestaties tussen 2005 tot 2014. Ondernemingen met een CSO ondernamen in die periode meer maatschappelijk verantwoorde activiteiten (1.342 acties) en verminderden hun onverantwoordelijke activiteiten met een veel grotere mate (3.338).

De bevindingen suggereren dat de CSO de prestaties van bedrijven op het gebied van duurzaamheid aanzienlijk verbetert. Alleen zit de menselijke neiging om te focussen op negatieve ervaringen of factoren in plaats van op positieve hier grotere vorderingen in de weg. Zo zijn CSO’s meer gericht op het verminderen van de onverantwoordelijke activiteiten dan op het vergroten van de verantwoorde activiteiten.

Commissies verzwakken
De aanwezigheid van een duurzaamheidscommissie in de raad van bestuur van een bedrijf verzwakte het effect van een CSO op verantwoorde activiteiten, constateren de onderzoekers. Terwijl zo’n commissie de mate waarin bedrijven onverantwoordelijke activiteiten verminderden, deed toenemen. Dit laatste effect is sterker voor vervuilende industrieën. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat commissiedirecteuren en de CSO verschillende ideeën hebben over wat ‘goed doen’ inhoudt. Dit leidt mogelijk tot interne concurrentie om bedrijfsmiddelen en de steun van andere topmanagers. Als het echter gaat om ‘minder slecht doen’, liggen beide partijen meestal op één lijn.

Het uiteindelijke doel van elke CSO moet zijn om het bedrijf te stimuleren om meer goed te doen, vooral door maatschappelijk verantwoorde principes te integreren in de kernactiviteiten, concluderen de onderzoekers. In dat geval heeft die rol de meeste duurzame toegevoegde waarde.